Lange Boomgaardstraat

Deze straat heette vroeger de Oude Boomgaard- of Bogaertstraat tussen de Brabantdam en de vroegere Zakkebandstraat, nu Apostelhuizen. Het huidige verloop van de straat tussen het Hippoliet Lippensplein afbuigend naar de Keizer Karelstraat, werd voornamelijk bepaald circa 1883-1884 met de uitvoering van het Zollikofer-De Vigneplan, waarbij de meeste terreinen verkaveld werden door de "Compagnie immobilière de Belgique".

Vrij homogeen behouden bebouwing uit vierde kwart 19de eeuw met middelgrote en grote burgerhuizen in neoclassicistische stijl. Bepleisterde rij- en hoekhuizen met drie bouwlagen en meestal drie traveeën onder zadeldak. Hoekpanden met afgesnuite travee en balkon of erker op de bel-etage. Verschillende panden vertonen een rijkere en plastischere ordonnantie. De rechterstraatwand, ter hoogte van de Seminariestraat tot de Keizer Karelstraat behield een oudere bebouwing en achterin gelegen beluik (nummer 74-114).

De Lange Boomgaardstraat 72-114 behoort tot de Gentse Beluiken uit de vorige eeuw.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent