Korenmarkt

Ik vind het in het kader van de uitgebreide info over de Korenmarkt heerlijk om te putten uit een artikel van de stad Gent waar een tijdlijn is opgemaakt rond recente ontwikkelingen in en rond de Korenmarkt.

in ongeveer  460 foto's schets ik een beeld van dit plein met uitgebreide info van de veranderingen rond 1900, de bestaande huizen en horecazaken en in een hoofdstuk apart (te vinden bij 'Gebouwen') het Postgebouw.

Ik wens de kijker en/of lezer veel plezier bij dit hoofdstuk rond de Korenmarkt.

Algemene beschrijving en specifiek de huizen op de volgende links

Korenmarkt algemeen

Korenmarkt huizen

 

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Het Postgebouw en de St Niklaaskerk zijn op de Korenmarkt de meest in het oogspringende gebouwen

Na de uitleg komen nog hele reeks oude foto's van de Korenmarkt. Je vindt ze door te klikken op de hiernavolgende links

St Niklaaskerk

Postgebouw

 

Recente ontwikkelingen op de Korenmarkt

1987 De Stad Gent consulteert de bevolking onder de noemer Wat met het gat in het hart van de stad?

1997 De Korenmarkt wordt autovrij dankzij de invoering van het voetgangersgebied in de Gentse binnenstad.

 

1997 Gentenaars spreken zich in een volksraadpleging uit tegen de geplande ondergrondse parking onder het Emile Braunplein.

Najaar 2003 Gentenaars geven hun mening over vier tentoongestelde ontwerpen voor het Emile Braunplein in de Bourdon Arcade.

13 november 2007 Een eerste klankbordgroep van bewoners, handelaars, dekenijen en vertegenwoordigers van UNIZO en de Bond voor Trein-, Tram- en Busgebruikers buigt zich over het masterplan Torenrij Gent.

31 januari 2008 Het masterplan Torenrij Gent wordt voorgesteld aan de ruime bevolking.

 

April 2009 NV Stadsbader Flamand start met de heraanleg van de Korenmarkt.

Augustus 2009 Stadsarcheologen herschapen het Emile Braunplein even tot Pompeï.

September 2009 Klokke Roeland en de Fontein der Geknielden verhuizen voor restauratie naar een depot.

19 juni 2010 De Korenmarkt wordt feestelijk geopend.

1 september 2010 Tram 1 rijdt na een onderbreking van anderhalf jaar terug over de Korenmarkt.

4 oktober 2010 TV Besix/Stadsbader start met de heraanleg van het Emile Braunplein.

5 maart 201– Shoppers worden verwend in de vernieuwde winkelstraten Veldstraat, Sint-Niklaasstraat en omgeving.

14 april 2011 De eerste van de zo een duizend munten tellende route wordt aangelegd.

 

18 augustus 2011 Onder publieke belangstelling krijgt de stadshal een stalen dak.

21 maart 2012 Het nieuwe stadsparkje verwelkomt bomen.

21 mei 2012 De Stad Gent licht het voorontwerp voor de Belfortstraat toe aan de bevolking.

5 juli 2012 Klokke Roeland wordt in de nieuwe klokkentoren opgehangen.

 

30 augustus 2012 De Fontein der Geknielden van Georges Minne krijgen centrale plek in het stadsparkje.

 

 1 september 2012 Stadscomponist An Pierlé opent de stadshal in aanwezigheid van honderden Gentenaars.

 

14 oktober 2012 Het grand café opent zijn deuren.

 

7 november 2012 Fietsenstalling en publiek sanitair onder de Sint-Michielshelling is open voor publiek.

 

Augustus 2013 Stadsarcheologen onderzoeken de ondergrond van de Belfortstraat ter voorbereiding van de heraanleg.

10 juli 2014 Ayşe Erkmen stelt het ontwerp van haar kunstwerk op de Korenmarkt voor aan de pers.

November 2014 Michaël Borremans schenkt ‘De Maagd’ aan Gent, een fresco op de klokkenstoel op het Goudenleeuwplein.

25 maart 2015 Infomarkt over de start van de heraanleg van de Belfortstraat en de spoorwerken Botermarkt

Augustus 2015-Juni 2016 De Belfortstraat krijgt een sporen, brede voetpaden, bomen en een gescheiden rioleringstelsel.

Voorjaar 2016 Er worden zes bomen aangeplant op de Korenmarkt.

 

Augustus-oktober 2016 De Lijn legt sporen aan op het centrale stuk van de Botermarkt. De tijdelijke asfaltlaag wordt daarvoor verwijderd.

Gepland

Voorjaar 2017 De kunstwerken van Ayşe Erkmen en Ann Veronica Janssens worden opgebouwd op de Korenmarkt.

 

Afbraak kiosk Korenmarkt