Gerststraat  69-78    en 52-76

In de driehoek tussen de Molenaarsstraat, Sint-Antoniuskaai en Kolveniersgang werd tussen 1880 en 1884 een proletarische woonwijk gecreëerd bestaande uit gelijklopende verbindingsstraten tussen de oudere Molenaarsstraat en de Kolveniersgang, afgelijnd circa 1868.
Dit zijn de Meelstraat, Tarwe- en Gerststraat, verbonden door de loodrechte Bellemansstraat en de Kluizenaarstraat. De bebouwing is vrij homogeen: typische arbeidershuizen met twee en een halve bouwlaag van elk twee traveeën en repeterend schema. De Meelstraat en voornamelijk de Gerststraat vertoont meerdere, samen met de straat aangelegde steegbeluiken met open doorgang op straatbreedte. In de Gerststraat zijn twee steegbeluiken.

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Mijn dank aan Lut Laureys voor de hedendaagse foto’s

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200251597674629&type=3