Gewad

Het is een vrij smalle en gebogen straat die, gelijklopend met de Lieve, leidt van de Burgstraat naar het Prinsenhof. Op het einde verbreedt de straat tot een driehoekig pleintje waarop ook de Abrahamstraat, de Braderijstraat en de Tinnenpotstraat uitgeven. Het straattracé, dat minstens teruggaat tot de 16de eeuw, bleef ongewijzigd. De oude benaming "Keizersdreve" was ontleend aan het feit dat de straat leidde naar het "Prinsenhof" waar Keizer Karel in 1500 geboren werd.
De achtergevels en achterbouwen uitziend op de Lieve bleven veelal in originele toestand bewaard.