Ballenstraat

Het is een smal straatje dat loopt van de Kraanlei tot de Haringsteeg. De ene kant van de straat wordt ingenomen door achterhuizen van de Geldmunt. De andere kant wordt bepaald door arbeidershuisjes die in de loop van de 19e eeuw werden aangepast.

In 1831 wordt er een bericht gepubliceerd dat de moord benoemd in de kroeg “den Oyevaer” op de kastelein, zijn vrouw en zijn meid. Zij werden alle drie gewurgd.

Mooie getuigen uit de oude tijd zijn de schamppalen op de hoek van ballenstraat en Haringsteeg. Deze dienden om de gevels van de hoekhuizen te beschermen tegen de wielen van de koetsen.

                                                                                                                                                                                  40 foto's

Ballenstraat 10

Ballenstraat hoekhuis met haringsteeg

Ballenstraat 12

Ballenstraat 17

Twee arbeidershuisjes (nok parallel aan de straat) van twee bouwlagen en respectievelijk twee en vier traveeën met zadeldak (Vlaamse pannen). Oude kern aangegeven door het algemeen volume, het aandak en de muurankers. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels met rechthoekige deuren en vensters (grotendeels gedichte vensters) boven een gepikte plint.

Ballenstraat 5 hoek Haringsteeg tgo nr 12

Drie verdiepingen hoog hoekhuis met respectievelijk vijf en drie traveeën in verankerde voor- en zijgevel uit de tweede helft van de 18de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels (baksteenbouw) met rechthoekige vensters voorzien van lekdrempels. Eenvoudige gevelbekroning. Gedeeltelijk verbouwde begane grond.

Ballenstraat 2 hoekhuis met Kraanlei