Heilig hart door M. Dubrulle op st Annaplein

Dit standbeeld werd opgericht ter ere van de oorlogsslachtoffers. Het is een ontwerp van de Gentse beeldhouwer Joseph Cornelis. Het betreft een Heilig Hartbeeld op een hoge sokkel, geschraagd door engelen.
De heer M. Dubrulle en missionaris Adriaensens richtten de 'Vereniging van het H. Hart' op, die fondsen verzamelde om het monument op te richten. Het werd ingehuldigd op 3 oktober 1926.
De sokkel is rond en bestaat uit afgeronde treden uit Belgische blauwe hardsteen, op vier punten onderbroken door een vierkante pijler, dienend als basis voor grote bronzen wierookvaten. Tussen deze pijlers in werd op de sokkel ook telkens een stuk tekst op een bronzen band aangebracht. Deze teksten luiden : "ADVENIAT REGNUM TUUM", "OPGERICHT DOOR DE VRIENDEN VAN HET H. HART 3-10-1926" en "GAND AU CHRIST ROI". De vierde tekst is verdwenen, uit bronnen (Stadsarchief Gent, Fototheek, negatiefnr. 125/6) weten we dat er gestaan heeft "GENT AAN CHRISTUS KONING".
Vier engelen schragen het grote beeld bovenaan, het zijn vier aartsengelen die hier werden uitgebeeld. Gabriël kijkt in dezelfde richting als Jezus en draagt een scepter en wereldbol, hij is de 'afgezant'. Rechts van hem ziet men Uriël, de 'engel van de Heilige Geest', hij draagt een duif in de handen. De aartsengel Rafaël is de 'genezer' en wordt voorgesteld met een kelk en hostie. Links van Gabriël bevindt zich Michael, 'de zegenrijke', voorgesteld met een Latijns kruis met doornenkroon, die herinnert aan de legende van het Heilig Kruis.
Boven de aartsengelen bevindt zich een koepelvormig verhoog, versierd met florale motieven, waarschijnlijk staat dit symbool voor de wereldbol. Hierop ziet men het bronzen beeld dat Jezus Christus voorstelt. Men spreekt hier van een 'Heilig Hart' omdat hij zijn linkerhand aan zijn zichtbaar hart houdt, terwijl hij een zegenend gebaar maakt met de rechterhand. De zegening gebeurt in de richting van de stad. Jezus is op blote voeten en draagt een lang gewaad. In tegenstelling tot de gewaden van de engelen, is dat van hem onversierd.
Rondom het standbeeld bevindt zich een hek, dat langs de voorzijde open werd gelaten. Het bestaat uit een opeenvolging van hardstenen blokken, waarop telkens twee smeedijzeren pijlertjes staan, onderaan en bovenaan versierd met bredere, gietijzeren basissen en bekroningen en centraal met een krulmotief. Onderling worden deze pijlertjes verbonden door drie horizontale banden, die in het midden bijeengehouden worden door gietijzeren verbindingsstukjes.