Lange Steenstraat

De Lange Steenstraat die haar naam zou ontlenen aan het feit dat zij in de richting van het Gravensteen leidt, vormt de noordelijke grenslijn van de wijk Patershol. Het middengedeelte van de straat wordt ingenomen door de kloosterkerk, pastorij en bijgebouwen van het voormalig gebouwencomplex van de geschoeide karmelieten. De rest van het straatbeeld wordt voornamelijk bepaald door middelgrote en grote 18de- en 19de-eeuwse woningen.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent