Dendermondse poort

In 1396 werd de Dendermondse poort opgericht over de oostelijke stadsgracht heen. Het was een vierkantig bolwerk met versterkte ophaalbrug en een vierkante voorpoort. Aan beide zijkanten bevonden zich flankeertorens met kantelen.

Samen met de Spitaelpoort en omgeven door de Rietgracht werd zo het St.-Baafsdorp,  waar nu de Dampoortwijk deel van uitmaakt, versterkt.

Schietgaten zowel in flankeertorens als in de voorpoort duiden op het gebruik van kanonnen. Boven de poort bevonden zich heiligenbeelden. 

Uit de stadsrekeningen dd. 1419-1420 blijken de laatste uitbetalingen aan aannemers.

In 1541 liet Keizer Karel de poort slechten in het kader van de oprichting van de citadel, zoals in de Carolijnse Concessie was opgenomen.