Huishoudscholen,


fenomeen dat we nu niet meer kennen (denk ik). In Gent waren er in elk geval twee. In de Lievensstraat en de Langesteenstraat. Hierbij wat beelden die zicht geven op de lessen die hierbij werden gegeven. Poseren konden ze als de beste.