Overzicht

Ik plaats op deze pagina de deelnemende landen in alfabetische orde. Ik zal er steeds het aantal geplaatste foto's bij de respectievelijke landen bijplaatsen.

Algerije   4 foto's
Argentinië   19 foto's
Bolivië   5 foto's
Brazilië  1 foto
Canada   44 foto's
Chili   12 foto's
Duitsland   15 foto's
Engeland   30 foto's
Guatemala   15 foto's
India   5 foto's
Italië    11 foto's
Internationale Hal  23 foto's
Nederland   40 foto's
Spanje  6 foto's

 

Indien mensen aanvullende foto's hebben wil ik deze graag ontvangen.

 

Algerije                                                                                          

Was onderdeel van de groep ‘Franse koloniën’.

 

Argentinië                                                 

 Dit paviljoen was te vinden aan het einde van de Avenue de Liège.

Het was een expositie van documentatie over de verscheidenheid van het land.

Men vond er allerhande documenten, statistieken, diagrammen, grafieken, landkaarten, boeken en brochures.

 

Bolivië  ( Internationale hal)                                                  

Op deze stand leerde men de mijnontginningen kennen. Verder was het voornamelijk een documentatiestand waar geografische kaarten, grafieken een beeld gaven van het land. Er werden koperen en tinnen voorwerpen uitgestald. Men trof er ook ongedistilleerde .
Uit de Expo gazette mei 1913.
De afdeling van Bolivië zal klaar zijn tegen het einde van de maand. In het paviljoen, dat de sfeer van een oude Inka tempel oproept, zal naast een belangrijke collectie kostbare ertsen ook een diorama met goudzoekers te zien zijn.

 

Brazilië         (Internationale Hal)                                                      

 

Canada                                                                              

 

Het paviljoen van Canada was een groot paleis, met een oppervlakte van vijftigduizend vierkante meter. Het was gebouwd met een architectonische mix van Renaissance en had Griekse invloeden. Het gebouw werd  gedomineerd door een majestueuze koepel van 40 meter en was gebouwd boven een zeer artistieke centraal portiek.

De opzet was om Canada te promoten door het tentoonstellen van de overvloed aan natuurlijke hulpbronnen, van de vruchtbaarheid van de bodem, van het heerlijke klimaat. Het werd voorgesteld als een prachtig land, de ware droom voor nieuwe immigranten.

Onder de grote koepel was een indrukwekkend diorama geplaatst die de verschillende aspecten van het land toonden.

Er is van dit paviljoen een prachtige postkaartenreeks uitgegeven, waarvan hier ook de meeste zijn afgebeeld.

 

Chili              

Het paviljoen van Chili was een karveel dat in een vijver van het Citadelpark lag. Er was maar een exposant: een producent van natriumnitraat, een meststof. De boot lag aangemeerd in het attractiepark aan de kant van het Groot meer. Er was een ponton geplaatst om het schip te bereiken.

De exposant had grote zakken gevuld met nitraatsoda en lectuur en documenten die het nut van het gebruik hiervan uitlegden.

 

Duitsland

Een organisatie van Duitse industriëlen slaagden erin om toch een Duits paviljoen te bouwen op de Gentse expo. De architect Curt Leschnitzer leverde een schoolvoorbeeld van Nieuwe Zakelijkheid. Het gebouw contrasteerde fel met de gebouwen in de buurt.

De hogere middenpartij vormde de erezaal die gewijd was aan de Duitse keizer Willem II

Aan de inkom van het Eresalon stond een borstbeeld van de Duitse keizer; Het onderschrift luidde: Willhelm II, 25 jaar lang een machtige steunpilaar van de vrede? een jaar later brak de Eerste Wereldoorlog uit.

 

Engeland 

Dit paviljoen lag links van de Erelaan. Het grondplan was rechthoekig en werd omringd door open galerijen. De ingangen bevonden zich op de drie hoeken en in het midden van de gevel langs de Erelaan. Ze waren pagodevormig en afgedekt door koepels.

In de centrale hal stonden heel wat textielmachines die de kwaliteit van het geleverde textielaan België extra onderstreepten.

Rondom deze centrale hal lag onder andere een afdeling voor tropische ziektebestrijding.

Belangrijke vleugel was gewijd aan de decoratieve kunsten die de ambachtelijke kunstnijverheid sterk gingen promoten.

 

Guatemala (Internationale hal)                      

Dit paviljoen had een plaats in de Internationale hal.

Heeft een postkaartenreeks uitgegeven met de belangrijkste zichten en evenementen van Guatemala. Op de achterkant van de kaarten was kort een onderwerp besproken wat in de stad volledig werd uitgewerkt met dia’s en producten.

Er was ook een boek over het land te krijgen met de openingsspeeches en een samenvatting van alle aspecten van het land.

 

India        

Tot nu toe geen extra informatie gevonden.

              

Italië                       

Italië nam officieel niet deel aan de Wereldtentoonstelling wegens haar oorlog met Turkije. Het Italiaans paviljoen was een privé-initiatief van Ernest Todros.
Het paleis had een omvang van 2500 vierkante meter gebouwd in Renaissancestijl.

Er werd pr achtig marmer tentoongesteld, Venetiaans kristal, prachtige mozaïeken, dure Italiaanse meubels.
Men kon er uitgebreid genieten van e beste Italiaanse wijnen en deze combineren met allerhande Italiaanse lekkernijen.

Het paleis had een enorm succes.

 

Internationale Hall 

In de Internationale Hal exposeerden de landen die geen afzonderlijk paviljoen op de Wereldtentoonstelling hadden. Er waren 10 secties: Oostenrijk, Bolivië, Brazilië, Denemarken, California, de Verenigde Staten, Guatemala, Japan, Roemenië en Rusland. 

Getooid in een veelheid aan Amerikaanse vlaggen pakte dit land uit met een tentoonstelling van de laatste technische snufjes. Het waren dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Ze waren zo veelvuldig aanwezig dat de kijker er stomverbaasd van was. Men zag optische hulpmiddelen, brillen in alle maten en vormen, men zag wasmachines, vleesvermalers, houten bureaus, drukpersen enz.
De mooiste stand was deze van de prachtige nieuwe automodellen van Ford. Een andere exposant toonde de nieuwste ontwikkeling in deurscharnieren. 

Brazilië richtte een stand in van koffie afkomstig uit de Staat Sao Paulo, Brazilië werd uitgebaat door de Parijse koffiebranderij "Maison brésilienne". Na afloop van de Wereldtentoonstelling kocht een Gentse zakenvrouw de stand op en begon hiermee de koffiebranderij "A la ville de Sao Paulo" in de Veldstraat. In 1956 verhuisde de zaak - die in 2013 zijn 100ste verjaardag viert - naar zijn huidige locatie in de Koestraat. 

De Oostenrijkse afdeling viel bij de bezoekers vooral op door de speelse opbouw van deze stand. Voornamelijk kunstvoorwerpen in koper en zilver, gecombineerd met verfijnd porselein gaven de stand een bepaalde standing. Deze voorwerpen vielen op door hun elegantie en delicate kleurschakeringen. 

Bolivia liet in zijn stand zijn rijkdom aan ertsen zien. Dit deed men aan de hand van geografische kaarten. 

De stand van Californië had een omvang van 500 vierkante meter. Het toonde zich als een land waar naast een grote rijkdom aan goud, ook een vruchtbaarheid aanwezig was die zorgde voor de meest exotische vruchten die in die tijd gekend waren. De omvang van hun uitgestrekte wouden met bomen boven de 125 meter hoof werden in prachtige foto’s getoond.

Op de Japanse afdeling kon men zich vergapen aan verfijnde kledingstukken, porseleinen en bronzen gebruiksvoorwerpen, ivoren antieke stukken. Dit alles stond uitgestald op een oppervlakte van ongeveer 1000 vierkante meter.
Er was in het Citadelpark ook een prachtig ingerichte Japanse tuin.

Roemenië bracht prachtige voorbeelden van hun nationale kunst gegroepeerd in verschillende vitrines. Ze toonden prachtige kledingstukken versierd met Bulgaarse motieven.

Het Russische gedeelte was in de buurt van de Japanse afdeling. De standen waren omgeven door elegante dunne pilaren in  een originele samenstelling. Er werden prachtige leren voorwerpen, zilveren kunstvoorwerpen en gesneden houtsculpturen.
Er was een belangrijk onderdeel gewijd aan Siberië. Hier werd gerefereerd aan het harde leven van de mijnbouw. Als voorbeeld van de vele gevaren stond een grote opstaande beer tentoongesteld.

 

Holland   

Het Nederlands paviljoen was gebouwd in de 17e -eeuwse Hollandse stijl. Het werd ontworpen door Oscar Van de Voorde. Het was een drieledig gebouw met een centrale poort en toren. Het bouwwerk was eigenlijk een decorstuk dat de lelijke achterkant moest verbergen.

Bij de exposities ging bijzondere aandacht naar de zogenaamde industriële kunsten: faience, keramiek juwelen. Verder pakte Nederland uit met een voorstelling van zijn haveninstallaties en de kolonie Indonesië.

 

Perzië

Spanje 

Het paviljoen van Spanje was in felle gele kleuren getint en renaissance en Moorse invloeden maakten het geheel tot een uitstalraam voor het zonnige Spanje.

De tentoongestelde voorwerpen waren uitgestald achter met bloemen versierde ramen en toonden producten uit de chemie, de kleerindustrie, de voeding en de juwelen.

Op 21 augustus brandde het paviljoen volledig uit.