Bagattenstraat

Café    In den Appel

Apotheek

Chocolaterie     Provoyeur

Cafe   The Cover    e  n     Handyman

Baudelostraat

Begijnengracht

Papierhandel

Regenkledij

Naaimachines

Biljartcentrale

Belfortstraat

Belgradostraat

Verhuur auto's

Schrijnwerker

Bennesteeg

Bevrijdingslaan

Blekersdijk

Kolenhandel

Sanitair Calluwaerts

Bonifantenstraat

Tapissier

Botermarkt

St Jorishof                                              Cafe                                  Cour St Georges

Het Sint-Jorishof op de Botermarkt was in de middeleeuwen het hof van de Sint-Jorisgilde, een gilde van kruisboogschutters. Het bevindt zich tegenover het stadhuis en het perceel liep in de middeleeuwen tot aan het Belfort.

Er stond eerst een houten lakenhal. Het huidige gebouw werd opgericht tussen 1469 en 1477. In 1477 logeerde Maria Van Bourgondië hier. Het doorstond de volgende eeuwen relatief ongeschonden. In 1909 werd het gebouw eigendom van de Stad Gent. Het werd in 1911-1912 een eerste keer gerestaureerd en in 2000 werd de gevel opnieuw gerestaureerd. Het gebouw vormt een geheel met het aanliggende gebouw, de 'Witte Moor' of 'Grote Moor'.

In het midden van de 20e eeuw was het één van de meest prestigieuze restaurants, bij de Gentenaars bekend als Cour Saint-Georges. Het gebouw werd door het stadsbestuur in pacht gegeven en deed dienst als hotel. Het stond dan een hele tijd leeg en werd zelfs door krakers bewoond.

Sinds 2014 is het gebouw opnieuw geopend als restaurant en brasserie. Ook het koetshuis heeft een nieuwe betekenis als feestzaal gevonden. Er zijn vele werkzaamheden bezig om de verschillende niet in gebruik zijnde verdiepingen, de kapel, de binnenkoer en de oude brouwerij te restaureren of een nieuwe functie te geven.

Café Den Turk

Brabantdam

Paraplu's     Latour Lemajeure

Hotel Ganda

Dit was het geliefde hotel van Karel vd Woestijne als hij op bezoek kwam naar Gent.
Toen hij bijvoorbeeld in april 1909 naar Gent ging voor een opvoering van het toneelstuk Starkadd van Alfred Hegenscheidt, schreef hij aan zijn vriend De Bom: “Wilt ge komen in het koffiehuis Ganda (Brabantdam, voortzetting Vlaanderenstraat)? Gij zult er ons vinden om 5.15 u. Hopen Streuvels met u te zien. Ik geef u den wijzen raad, gratis: logeer niet, eet niet in Gambrinus, maar in Ganda: ‘t is er niet duurder, en beter. Daarenboven: Herckenrath heeft er kamers laten voorbehouden, zoodat ge u om niets bekommeren moet. We kunnen er ook samen souperen vóor we naar het theater gaan. En na afloop hebben we er gezellige bijeenkomst in een afzonderlijk, keurig bovenzaaltje.” (brief van 9 april 1909)

Drogisterij    Colin

Dameskledij  De Groote-Vande Velde

Café  Charles

Goudsmid   De Mol

Drukwerken   Vandermeulen

Bloemenwinkel      Robelus

Sigaren   Vandersluys

Drukkerij         De Keukelaere

Brusselse Poortstraat

Vleesfabriek   De Groote

Autoonderdelen

Café De Ster

Café  Metropole

Jenever

Meubelmagazijn  Willems-Devos

Brusselsesteenweg

Koetsen

Paarden Beenhouwer

Burggravenlaan

Café  De Farao's

Restaurant

Burgstraat

Restaurant    De Gekroonde Hoofden