Moriskendans in de Cataloniëstraat van Walter de Buck

Deze dans brengt ons bij het Gildehuis van de Metselaars gelegen op de hoek van de Cataloniëstraat met het Emiel Braunplein. Het enige huis in Gent dat je tweemaal kunt aantreffen. Een kopie van de gevel is nl. opgetrokken aan de Graslei 8 (Den Enghel) naar aanleiding van de wereldtentoonstelling in 1913.

In het bouwcontract van 1526 was “den mauweryssisdans, morris- of moriskendans” inbegrepen. Op de pinakels beelden verschillende figuren deze rituele dans uit die vooral in Nederland, Duitsland en Engeland de nodige belangstelling genoot.

Deze dans was verboden door de kerk. In de 15-16e eeuw was het voorstellen van vruchtbaarheidsrituelen in combinatie met lentegebruiken in contrast met de kerkelijke visie.

Bij de dans stond een vrouw in het midden met een ring in de hand, het symbool voor de vrouwelijkheid. Zij was omringd door mannen met hevige lichaamsbewegingen die belletjes rond de benen hadden hangen. Daarbij raakten de mannen soms in trance (cfr. importatie van de Derwisjen uit de moslimlanden door de Tempeliers).

Walter de Buck, wie anders dan de rebelse Gentse beeldhouwer-volkszanger, was aangesteld om zes nieuwe “moriskendansers” te vervangen in de 70er-jaren van de 20e eeuw. Hij legde de nadruk vooral op de acrobatische bewegingen van de dansers. Bij sterke wind draaiden de dansers in het rond doch het mechanisme was na verloop van tijd zo verroest dat er geen beweging was vast te stellen.

Voor Walter waren de bovenste dansers de goden Dionysus en Shiva de hemel. Dionysus, god van de wijn en vruchtbaarheidsgod bij de Grieken. Het roes van alcohol van zijn volgelingen bracht hen in een hartstochtelijke, zelfs gewelddadige veroering waarbij ze verband trachten te vinden met de geslachteliike vitaliteit uit geestelijke werelden. Bij nacht dansten ze hun orgiastische dansen opgehitst door het gewoel van bekkens en pauken.

De demonen, de middelste dansers, de duivel en zijn vrouw, in de Joodse leer van  de kaballa zelfsprekend nl. een vrouw schenken aan de duivel. Lilith (niet Eva) weigert onderaan te liggen bij de coïtus waardoor ze door Jahweh in de hel wordt geworpen, waar Asmodeus (de duivel bij de Joden) haar in de echt treed. Zo trachtten zij ontucht bij de aardse stervelingen aan te moedigen.

De onderste dansers waren een doedelzakspeler en danseres met tamboerijn. Onschuldig dus.

 

Deze foto's verkregen met dank aan Herbert devleeschouwer