Langhalsstraat

Zes straten in de buurt van het Muinkpark worden een woonerf met bijzonder veel groen. De straten worden uitgerust met straatgeveltuinen, groenslingers en extra bomen. De snelheid wordt er beperkt tot 20 kilometer per uur. "De groendienst zal het groen onderhouden, maar wie zijn geveltuin liever zelf onderhoudt mag dat"
De namen van de straten die worden aangepakt verraden dat de dierentuin van de stad er ooit gevestigd was: de Hertstraat, Buffelstraat, Alapacastraat, Langhalsstraat, Keviestraat en de Takkebosstraat. Het zijn de eerste straten waar de bewoners maximaal inspraak hebben gekregen in de heraanleg.
"We zijn begonnen met een ontwerpatelier met een kleine groep bewoners twee jaar geleden. Daar konden de wensen van de buurt duidelijk gemaakt worden. Daarna was er nog een infovergadering voor de rest van de buurt waarna de plannen nog aanzienlijk werden bijgestuurd. Het is de eerste groep straten waarbij we bij de heraanleg uitgaan van de wensen van de buurt", aldus schepen Watteeuw.
De straten zullen een aanzienlijke metamorfose ondergaan. De Alpacastraat krijgt bijvoorbeeld tuintjes voor de deuren van de huizen. Er zijn ook heel wat extra bomen voorzien. In de Cité de Hemptinne worden ook groenslingers en grote groenvlakken voorzien. "Dit is openbaar groen en dus staat de groendienst in voor het onderhoud van het groen op die plek. Er is wel met de bewoners afgesproken dat ze hun eigen geveltuin mogen onderhouden indien ze dat willen. Dat moet nog verder afgesproken worden." Door de heraanleg wordt de de buurt een woonerf. Dat betekent dat er niet meer dan 20 kilometer per uur mag gereden worden. De Keviestraat, Takkebosstraat en Langhalsstraat worden bovendien autovrij gebied, waar enkel vergunningshouders met de wagen mogen binnen rijden.

https://thomasverheye.wordpress.com/portfolio/stedenbouw-en-ruimtelijke-planning/regionaal-strategisch-project-leievallei-rivierpark-tuin-van-gent/

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent