Kleine vismarkt

Middeleeuws straatje dat het Sint-Veerleplein en de Vleeshuisbrug verbindt. Het oorspronkelijke straattracé bleef behouden en is bebouwd met burgerwoningen uit de 17de en de 18de eeuw, waarbij voornamelijk het Gildehuis van de Wijnschroeders (1755) te vermelden valt. Haar huidige benaming kreeg de straat in 1690 toen de visverkopers de Oude Vismarkt (thans Groentenmarkt) verlieten en zich vestigden in een hoek van het Sint-Veerleplein.

Het hoekhuis aan de Leie werd gebouwd in 1754 in Louis XV stijl en werd versierd met de beeltenis van Karel van Lotharingen. Karel was landvoogd van de Oostenrijkse Nederlanden. Hij was de schoonbroer van de Keizerin Maria Theresia,

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent