Oudburg

Oudburg is de straat die de Kraanlei met het Sluizeken verbindt en min of meer parallel loopt met de Leie die de natuurlijke, oostelijke begrenzing vormt van de wijk "Patershol". De benaming van de straat verwijst duidelijk naar het feit dat zij voorheen behoorde tot het oudste portus namelijk de Oudburg of de nederzetting die afhing van het Gravensteen.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent