Briel. H. Familie

Op het einde van de 19e eeuw  neemt de kloosterorde van de Zusters Jozefienen in een grote woning, bejaarden en later ook zieken op voor medische verzorging. Dit gebeurde om de nood onder de armen te lenigen.  De begincapaciteit bedroeg 40 bedden.
In de eerste helft van de 20ste eeuw verwerft het ziekenhuis naam en faam op het gebied van oogziekten, chirurgie, pediatrie en materniteit.

In 1964 wordt een nieuwbouw opgetrokken, met een nieuw operatiekwartier, twee nieuwe verpleegafdelingen heelkunde en een nieuwe kinderafdeling voor interne pediatrie. De capaciteit van het ziekenhuis stijgt tot 273 bedden.

In 1974 openen nieuwe verpleegafdelingen voor interne geneeskunde, intensieve zorg, en een uitbreiding van de kinderafdeling. De capaciteit gaat naar 420 bedden.

Nu is het omgebouwd tot AZ St Lucas.