Lange Kruisstraat

De Lange Kruisstraat was in de 17e en 18e eeuw een belangrijke verbindingsweg tussen de Kalandeberg en de Sint Baafskerk. De straat was bebouwd  met talrijke grote hotels en het zogenaamd "kapittelhuis" met voorgevel in de voormalige Sint-Jansstraat (huidige Sint-Baafsplein). Werd vroeger de Kruisstraat genoemd. Ze verloor haar functie met de aanleg van de Henegouwenstraat.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent