Lange Kruisstraat

Vroegere Kruisstraat. Belangrijke straat in 17de-18de eeuw als verbindingsweg tussen de Kalandenberg en de Sint-Baafskerk, bebouwd met talrijke grote hotels en zogenaamd "kapittelhuis" met voorgevel in de voormalige Sint-Jansstraat (huidige Sint-Baafsplein), vermoedelijk bestaande uit een deel van Sint-Baafsplein nummers 30-32 en Lange Kruisstraat nummer 4, heden echter afzonderlijk verbouwd.

De Lange Kruisstraat dateert reeds uit de 14e eeuw. Verschillende verklaringen worden aan de Lange Kruisstraat gelinkt. De meest voor de hand liggende is deze van Dr. Gysseling nl. dat er een kruis, kruisbeeld of calvarieberg in de straat was opgericht. Verschillende familienamen als VanderCrucen of van der Crusen hebben wellicht hun naam aan zo’n kruis te danken.
Er is ook een legende  uit 1847 die beschrijft hoe een vrouw­ in 1535 wordt beticht van een kerkdiefstal. Ze had echter geen bewijs van onschuld doch aangezien de 2 echte dieven op de loop waren besloot ze te vluchten, achternagezeten door 6 boogschutters. De 2 dieven lopen daarbij langs de huidige Kruisstraat aan de St.-Baafskathedraal waarbij het kruis van de St.-Baafstoren plots afbreekt en beiden dodelijk treft. Om aan dit voorval te herinneren kreeg deze straat de benaming van Kruisstraat.