Nieuwland

Aanvankelijk naam van de "Heerlijkheid van het Nieuwland", afhankelijk van de Muide en samen hiermee in 1299-1300 verkocht aan de stad Gent. Vanouds bekende straat gaande van de Huidevetterskaai tot de Doornzelestraat en eind 19de eeuw voorzien van een nieuwe rooilijn.

De rechter straatwand, heden ter hoogte van de huizenrij nummer 26 tot 40 was tot 1783 ingenomen door het klooster der predikheressen, hier gesticht in 1628 en voornamelijk herbouwd in de eerste helft van de 18de eeuw. De huidige huizenrij met erachter gelegen huidenvetterij werd gebouwd door de gebroeders Bauwens (broers van Lieven Bauwens). Een deel ervan werd voor enkele jaren gesloopt. Aan de overzijde van de straat leidde een steegje naar het Sint-Jacobsgodshuis met kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Zwaluwen, eind 13de eeuw gesticht door Hendrik Goethals, bijgenaamd Hendrik van Gent, in zijn heerlijkheid. Het godshuis werd afgeschaft in 1862-63 en verkaveld in het Nieuwland en de nieuwe Van Caeneghemstraat. Bij de afbraak van de kapel werden eind 14de- tot 15de-eeuwse muurschilderingen ontdekt.
Achter een deels gesloopte, eerder ruïneuze ruimte bevindt zich een uiterst interessant industrieel complex, heden opgenomen in en bereikbaar via de firma ABZAC-Cartonnages; voorheen behorende bij Huidevetterken. De circa 1830 reeds bestaande huidenvetterij F. Lantheere zou in 1882 tot "stoomkartonnen-buiskensfabriek" "produktie van kartonnen rolletjes voor het opwinden van draad, tot en met vellen metaalplaat " K.J. Rogghe-Leroux omgevormd worden. Met uitzondering van enkele gevels, dateert het nu nog bestaande interieur uit 1890.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent