18 N.V. Loutex

(1957-1967)

 De N.V. Texas en de N.V. La Louisiana fuseerden in 1957 tot de N.V. Loutex. Deze fusie gebeurde vooral uit praktische overwegingen aangezien beide bedrijven op dat moment geleid werden door Voortman. In 1959 werd de N.V. La Coriandre ook opgenomen. In 1967 volgde dan een veel grotere fusie waarbij drie van de grote spelers in de Oost-Vlaamse textielindustrie elkaar vonden: N.V. Filature et Tissages Union Cotonnière, N.V. Loutex en N.V. Ancien Etablissement F. Hanus werden samen de N.V. UCO. Er werd een aparte kaart gemaakt bij de geografische reconstructie van alle fusies die uiteindelijk tot de N.V. UCO leidden.

De oorsprong van de NV LOUTEX gaat terug tot 1790, datum waarop de heer F. de Vos, schoonbroer van Lieven Bauwens, en de heer A. Voortman, te Gent een fabriek voor bedrukte katoen oprichtten. In 1799 stichtte de heer François de Smet van zijn kant er een andere, en in 1811 de spinnerij LA LOUISIANE.

In 1826 werd een weverij met dezelfde naam opgericht. In 1875 werd deze firma een NV. Het huis Voortman kende dezelfde evolutie: eerst weverij, in 1826 spinnerij onder de naam TEXAS. De NV onder deze naam dateert van 1876.

In 1957 fusioneerden de NV LA LOUISIANE en de NV TEXAS tot de NV LOUTEX.