Achtersikkel

 

De Achtersikkel (Biezekapelstraat) maakt samen met de Grote Sikkel (Hoogpoort) en de Kleine Sikkel (Hoogpoort) deel uit van een “steen” toebehorend aan de patriciërsfamilie “Van der Zickelen”. Bronnen gaan terug tot 1290. Door erfenis in 1531 werd het gebouw opgesplitst waarbij de Achtersikkel als refugiehuis dienst deed nadat het door de abdij van Eename in 1573 was aangekocht. Vervolgens werd het in 1797 als nationaal goed verkocht en huisde er sinds 1848 de vrijmetselaarsloge. Tussen 1900 en 1908 onderging het gebouw een grondige renovatie waarna het muziekconservatorium er zich huisvestte.

Doorheen de jaren onderging de Achtersikkel verschillende uitbreidingen. Zo is de ronde traptoren in kalkzandsteen in de 15e eeuw samen met de naastliggende kapel gebouwd. De in renaissancestijl achtzijdige belvédère is opgericht in 1566. Tijdens de 16e eeuw is de vleugel in zand- en baksteenstijl met de natuurstenen arcade bijgebouwd.

De torenkamer was zelfs uitgerust met een lift voor goederen. Door de ramen zijn de vier windstreken te bewonderen.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent