Augustijnenkaai

Deze straat is gelegen aan de Oostkant van het Lievekanaal dat in de 13e eeuw gegraven werd om rechtstreekse verbinding voor de binnenvaart te verkrijgen met het Zwin. De Kaai was zeer lang een levendige handelsplaats waar o.m. Hollandse goederen gelost werden. Nabij het ruime bassin of de kom van de Lieve stond sinds aanvang XVII een loskraan van de stad. Deze drukke losplaats raakte echter in onbruik in 1778 toen het "Entrepot" van de Coupure klaar kwam. De loskraan werd dan ook afgebroken. Sinds 1295 is hier een Augustijnenklooster gevestigd.

Er is nog een boogvormige opening in de kaai zichtbaar zijn. Deze zou afkomstig zijn van het Augustijnenvaardeken. Dit was een klein waterloopje dat in verbinding stond met de Lieve. Dit kanaaltje werd in de 17e eeuw overwelfd.

Zoekende naar relevante informatie en foto’s bij de straten kijk ik steeds eerst  naar de oude kaarten van Gent om te zien hoe het er toen uitzag. Het is niet steeds makkelijk om de juiste huidige namen te plakken op deze kaarten. Stad stond vol kloosters en kerken waar je digitaal zo goed als geen info over vind.

 

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

 Voor meer info en foto's over het Augustijnenklooster klik op Augustijnen                                                                                                                                                                                                                    

 

Huis Augustijnenkaai nr 2: Technische dienst voor de schoolgebouwen

7 juni 2014

De oude technische dienst voor de schoolgebouwen langs de Augustijnenkaai en de Lievestraat is verkocht voor 2.352.000 euro. De kopers willen er een Comic art hotel museum van maken. Ze plannen ongeveer 50 kamers en een stripmuseum. Het hotel komt langs de Augustijnenkaai, voor het museum wordt binnenin een nieuwbouw opgetrokken.

Het gebouw aan de Augustijnenkaai 2 kijkt uit op de Lieve en op het Prinsenhof. De gevel van het historische pand uit de 17de eeuw is beschermd, ‘maar niet het deel dat erachter ligt - en dat is immens. Het strekt zich langs de binnenkant uit tot aan het augustijnenklooster.’