Kalvermarkt

Plaats waar eertijds de kalvermarkt plaats had. Heden beboomd driehoekig pleintje waarvan de oostzijde bebouwd is met enkele huizen met oudere kern, heden behorend aan het aanpalende Sint-Lievenscollege (Zilverenberg).

Een achterin gelegen korfboogvormige, heden dichtgemetselde poort met bekronende accoladevormige druiplijst maakte mogelijk deel uit van het vroegere zogenaamd "Spaans hospitaal", in de tweede helft van de 16de eeuw gesticht door Filips II en in de 18de eeuw nog gebruikt als gevangenis voor soldaten, gelegen in het zogenaamd "Gasthuisstraatje".

Eén van de huisjes draagt een kapelletje, in 1924 gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw-van-Barmhartigheid als dank voor de teruggekeerde soldaten van de buurt. De westzijde met overwegende 19de-eeuwse architectuur, vaak aangepast in de 20ste eeuw is heden bedreigd met sloping (nummers 1-6).

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Vzw Avondvrede is een woonzorgcentrum gelegen in het hartje van Gent. Wij specialiseren ons in de huisvesting en verzorging van  ouderen. Avondvrede wil haar accent leggen op een warme dienstverlening.Ons huis bestaat uit:
61 individuele kamers en 3 kamers voor echtparen
5 kamers kortverblijf
In Avondvrede gebeurt de verzorging in zorggroepen van zo’n 10 bewoners. Dit wil zeggen dat u vaak verzorgd wordt door dezelfde mensen: vertrouwde gezichten vanuit de verzorging en verpleging, logistieke hulp en onderhoudspersoneel. Iedere afdeling kent 3 zorggroepen. Iedere zorggroep verwijst naar een bepaalde bloem.