Dames van het Christelijk Onderwijs

De congregatie ‘Dames van het Christelijk Onderwijs’ werd opgericht te Gent door Madeleine-Sophie Barat (1779-1865) en had ten doel om scholen te stichten en te beheren. Behalve een school te Gent, die vanaf 1808 functioneerde, verschenen er scholen in Brugge, in 1834 in Antwerpen en in 1838 ook in Luik.
Het is een gebouw met een zeer mooie gevel, aan de Westkant van de Poel. Het is ee groot herenhuis in Lodewijk XIV-stijl, het huidig nr. I 7. We hebben er al melding van gemaakt dat de "Dames van het Christelijk Onderwijs" in 1878 dit herenhuis met de eraan verbonden suikerraffinaderij aankochten en ombouwden tot een school voor half-intemen en externen, "St. Louis" genaamd. De Potter schrijft dat daarnaast eertijds brouwerijen waren gevestigd.
Ruim herenhuis met zeven traveeën, twee bouwlagen, afgedekt met een zadeldak (leien), voorgevel volgens de bouwaanvraag daterend van 1730. Bepleisterde voorgevel in classicerende barokstijl op plint van zandsteen. Oude kelders bewaard. De drie traveeën brede middenpartij, geritmeerd door kolossale pilasters met verguld Corinthisch kapiteel, is (in tegenstelling met het ontwerp bij de bouwaanvraag) één verdieping hoger opgetrokken en bekroond met een driehoekig fronton, versierd met een cirkelvormig ornament, op een gekornist hoofdgestel. Rechthoekige, op de begane grond getraliede, vensters in een vlakke omlijsting. Casementen met uitgeronde hoeken versieren de borstweringen. In de zijpartijen, gemarkeerd door geblokte banden, zijn de vensters voorzien van een doorlopende, vlakke omlijsting. Links rechthoekige poort.
Bijbouw uit dezelfde periode met twee en halve bouwlaag, drie traveeën en een schilddak (leien). Rechthoekige vensters gevat in vlakke, doorlopende omlijstingen, met panelen versierde borstweringen. Steekboogvensters in de halve verdieping onder de kroonlijst.
Drie bouwlagen hoge achterbouw onder schilddak met gecementeerde gevel voorzien van rechthoekige vensters, uit begin 19de eeuw. Zelfde kelders als hoofdgebouw.