Heernislaan

Straat die loopt van de Kasteellaan tot de Vlaamsekaai, langs de verhoogde berm van de ringspoorweg. Straatnaam ontleend aan de naam van de wijk tussen de samenvloeiing van Leie en Schelde, vanaf St.Baafsabdij en gelegen binnen de bocht van de Schelde tot de zogenaamde "clincke" aan Destelbergen nabij de Dendermondsesteenweg.
De eerste belangrijke ingreep op de Heirniswijk was de aanleg in 1857 van de spoorwegverbinding langs de Kasteellaan van het Zuidstation naar het Entrepot. Deze spoorlijn werd in 1876 vervangen door de ringspoorweg die de Heirnis doorkruist. Daartoe werd een gedeelte van de Kleine Heirnis (oorspronkelijk grondgebied Sint-Amandsberg) bij stad Gent gevoegd. Dwars daarop (van Ferdinand Lousbergskaai tot de ringspoorweg) werd in 1881 de eerste straat op de Heirniswijk gepland, namelijk de huidige Forelstraat, aanvankelijk Toekomststraat geheten. Kort nadien werd de Heernislaan aangelegd vanaf de Kasteellaan parallel aan de ringspoorlijn tot aan de Forelstraat (1881). Na de aanleg van de ringspoorweg was er naast de toen nog gelijkgrondse spoorverbinding een 12 meter brede strook blijven liggen, in eigendom van het bestuur der spoorwegen, enkel gebruikt als dienstweg.De eigenaars van de aanpalende gronden vroegen in 1880 om een 16 meter brede laan aan te leggen.Er kwam een akkoord in 1881. De verlenging tot de Vlaamsekaai volgde pas in 1892. De volledige verkaveling van de Heirnis volgde vrij snel op de aanleg van de Forelstraat en de Heernislaan.

Veruit de belangrijkste eigenaar en urbanisator van de Heirniswijk was de lijnwaadbleker Julius Gustave Alsberge. Hij woonde op de Nederkouter te Gent. In 1877 was hij in het "bezit" van 7 ha 76 a "hooiland" op de Heirnis en n 1881 kwam hij tevens in het "bezit" van het 3 ha metende perceel van de baron Maelcamps en bezat aldus een derde van de ganse Heirniswijk.  Op hoofdzakelijk zijn initiatief kwamen de belangrijkste binnenstraten van de wijk tot stand. in 1882 Heernislaan (met o.a. 3 beluiken), in 1882 Forelstraat, in 1884 Eendrachtstraat, in 1885 Karperstraat (met o.a. 3 beluiken), in 1885 Tinkstraat, in 1885 Snoekstraat en in 1888 Zalmstraat. Uit de kadastergegevens blijkt duidelijk dat kort na het openen van de straten de aanpalende gronden snel in kavels werden verkocht aan hoofdzakelijk huisjesmelkers uit de middenstand en de burgerij die er in ijltempo woningen lieten bouwen die vlot verhuurd werden.
Oorspronkelijk werd deze straat de Heirnislaan (Boulevard de l’ Heirnisse).

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent