Raadskelder

We schrijven "Raadskelder", maar de oorspronkelijke naam was "Rathskelder". De naam werd natuurlijk vernederlandst na 1918. In 14 25 werd begonnen met de bouw van de huidige Lakenhal aanleunend aan het Belfort dat in de 14° eeuw werd gebouwd. Wegens geldgebrek echter werd de bouw in 1445 stopgezet : alzo werden slechts zeven traveeën van de elf voorziene traveeën uitgevoerd. De gevel zijde Sint-Baafsplein was onzichtbaar tot in 1899, toen de huizen van de Sint-Janstraat en de Regnessestraat werden afgebroken voor de aanleg van het Sint-Baafsplein. In 1903 werden vier traveeën bijgebouwd en was het oorspronkelijke ontwerp voltooid. De idee op het gelijkvloers een drankhuis in te richten kwam van de brouwerij van Akkergem, die gelegen was op het einde van de Nieuwe Wandeling. Dit naar het voorbeeld van Duitsland, waar in heel wat steden onder het stadhuis een "Bierhalle" was ingericht. De eigenaars spaarden zich noch moeite noch kosten om hun "Rathskeller" degelijk in te richten. Het plan werd getekend door architect J anssens; de versiering van de muren is het werk van kunstschilder Comelis. Het maken van de gotische meubels werd toevertrouwd aan de meubelmakers Cynaeve, Goethyn en Poppe. De glasramen zijn van Ganton en het ijzerwerk van Coppejans. Aan het geheel wenste men een middeleeuws karakter te geven. In het drankhuis werd Pilsen en Munich verkocht, bieren met lage gisting en gebrouwen door de brouwerij Akkergem, dit in tegenstelling met de Gentse uitzet en tripel, die bieren zijn met hoge gisting. 's Avonds en sommige namiddagen speelde een orkest, "Les sacrifices qu'elle s'est imposés ont fait de ce café-restaurant non seulement une curiosité, mais une maison de tout premier ordre" schreef in 1906 George M. J ohson in Le Petit Joumal du Brasseur. Uit de begroting van 1905 van de stad Gent blijkt, dat het lokaal werd verhuurd aan de brouwerij van Akkergem voor een periode van achttien jaar met ingang van 1 januari 1905 voor een bedrag van 2 320 fr. per jaar, verwarming inbegrepen.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent