Maria van Bourgondiestraat

Eén van de straten aangelegd in 1902-1903 op een driehoekig terrein begrensd door de Sint-Lievenslaan, de Bovenschelde (Ter Platen) en de Scheldedoorsteek die vertrekt van het Strop naar de Benedenschelde. Deze straten zijn genaamd naar de Bourgondische hertogen en zijn vooral in begin 20e eeuw bebouwd met neoclassicistisch getinte burgerhuizen.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent