De verschillende tentoonstellingen die door België georganiseerd waren, lagen verspreid over het gehele Expo terrein. Deze verspreiding van paviljoenen was  zo gepland wegens een eventueel brandgevaar.

Er waren 6 grote exposities ondergebracht in:

                De luxe industrieën gevestigd aan weerszijden van de hoofdingang.

                De zware industrie kreeg een plaats in de ‘Hal der machines’

                De koloniale schatten en diorama’s van Belgisch Congo lagen in het ‘Koloniaal Paleis’.

                De wetenschappen, Economie en wapenindustrie lagen in een aantal hallen tussen de                               Antwerpse en Luikse laan

                De spoorwegindustrie sloot aan in een Hall samen met de Franse spoorwegen

                Het Modern Dorp

Daarnaast waren er nog de standen voor beroepsonderwijs ( met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten) , aanpalend aan het Paviljoen van de stad Gent. En een omvangrijke kunstafdeling in het paleis der schone kunsten.

 

 

Er waren 21 groepen, gerangschikt naar de aard van de voorwerpen. 

Groep  1              Opvoeding en Onderwijs
Groep  2              Schone kunsten
Groep  3              Toestellen en wijzen, over het algemeen, voor de letteren, de wetenschappen en de kunsten
Groep  4              Materieel en wijzen, over het algemeen, van de werktuigkunde
Groep  5              Elektriciteit
Groep  6              Burgerlijke genie.  Vervoermiddelen.
Groep  7              Landbouw
Groep  8              Tuinbouw en boomkwekerij
Groep  9              Bossen. Jacht. Visvangst. Plukken en inzamelen van vruchten
Groep 10             Voedingsmiddelen
Groep 11             Mijnen. Metaalnijverheid.
Groep 12             Versiering en meubelen der openbare gebouwen en woningen
Groep 13             Garens. Weefselen. Kleren
Groep 14             Scheikundige nijverheid
Groep 15             Verschillende bedrijven
Groep 16             Maatschappelijke huishoudkunde
Groep 17             Gezondheidsleer. Weldadigheid
Groep 18             Praktisch onderwijs, economische instellingen en handenarbeid voor de vrouw
Groep 19             Handel. Koloniën
Groep 20             Legers. Land- en zeemacht
Groep 21             Sporten 

Elke groep was ook weer onderverdeeld in verschillende klassen. Hier hadden de honderden winkels en bedrijven hun stand.
Voor elke klasse was er een gouden, zilveren en bronzen medaille.
Al deze onderverdelingen kan men raadplegen in: “Algemeene wereldtentoonstelling van Gent 1913. Bijzondere ambtelijke catalogus der Belgische afdeeling”, wat tweetalig is opgesteld. Hier staan ook alle deelnemende bedrijven en organisaties in. 

Gigantisch.