NV Feyerick                     1844-1928


St. Pietersnieuwstraat41-45
De N.V. Feyerick, een vlasspinnerij, ontstond in 1844 en kende een gestage groei tussen de Sint-Pietersnieuwstraat en Schelde. In 1908 wordt het bedrijf voor het eerst vermeld in de lijst met Naamloze Verenigingen in de Wegwijzer. Het bedrijf overleefde de Eerste Wereldoorlog, maar de fabriek sloot tijdens het interbellum, wellicht rond 1928. De Universiteit Gent kocht de gronden op en  bouwde hier in 1932 het Technicum met technische laboratoria en thermische centrale.
Waar nu in de St Pietersnieuwstraat het universitair technisch laboratorium staat , was vroeger de vlasspinnerij Feyerick. Oorspronkelijk ( Staat reeds op kaart van 1536) stond hier een groot klooster van de Engelse nonnen.
De familie Feyerick was vooral actief in de vlasnijverheid. Traditioneel een thuisnijverheid van het platteland, verhuisde de vlasverwerking vanaf de jaren 1830 naar de steden. In Gent zetten in 1838 La Linière Gantoise aan de Vogelenzang en La Linière La Lys aan de Nieuwewandeling de toon. Zes jaar later startte Nicolas Feyerick (1826-1893), vader van Ferdinand, met een meer 'bescheiden' spinnerij aan de Sint-Pietersnieuwstraat, waar zich nu het rectoraat en het archief van de universiteit bevinden.
Bij het overlijden van Nicolas Feyerick in 1893 namen zijn zonen het familiebedrijf over en combineerden dit met een rits bestuursmandaten in hoofdzakelijk textielbedrijven. Hierbij was vooral de band van Ferdinand met Rusland opvallend.
Dichter bij huis spendeerde Ferdinand Feyerick zijn tijd ook aan beroepsgerelateerde organisaties en projecten. Hij stond mee aan de wieg van de afdeling 'vlas spinnen' aan de Nijverheidsschool, was voorzitter van de internationale federatie van vlasfabrikanten, ondervoorzitter van de Kamer van Koophandel, lid van de Nijverheids- en Arbeidsraad en promotor van de Gentse Wereldtentoonstelling van 1913.
Daarnaast was Ferdinand Feyerick actief in tal van liberale organisaties, waaronder de liberale wijkkringen van Heuvelpoort, Rabot en Sint-Pieters. Een politiek mandaat streefde hij niet na, behoudens een eenmalige deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 1907 - zonder evenwel verkozen te raken

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent