Francois Laurentplein

Standbeeld François Laurent

Door het Zollikofer-deVigne plan werd in 1884 de Nederschelde tussen de Brabantdam en het Geraard de Duivelsteen overwelfd .

Hierdoor  kon het François Laurentplein worden aangelegd. Francois Laurent was hoogleraar (1810-1887) burgerlijk recht aan de Gentse universiteit en één der grootste figuren van het liberalisme in België.

Een imposant kunstwerk ter zijner gedachtenis ontworpen door Julius Van Biesbroeck siert deze plaats.

Vandaag doet dit plein met beperkte groenaanleg in hoofdzaak dienst als parking.

Er zijn terug plannen om de reep open te breken en terug een waterverbinding te maken, zodat Gent terug rondom tussen de wateren ligt.