Blandijnberg

Naam gegeven in 1850 aan de toen getrokken straat lopend van de Sint-Amandstraat naar de Sint-Pietersnieuwstraat. Genoemd naar de Blandinumheuvel waarop de Heilige Amandus de Sint-Pietersabdij stichtte.

De noordzijde wordt volledig ingenomen door de gebouwen van de "Faculteit Letteren en Wijsbegeerte" van de Universiteit Gent. Opgetrokken op de plaats van de zogeheten "Cité Ouvrière" (1848-1930), naar een ontwerp van Leclerc-Restiaux, een beluik met honderd huisjes rondom een binnenplaats toegankelijk langs twee monumentale toegangspoorten verfraaid met allegorische figuren. De huidige universiteitsgebouwen naar ontwerp van E. Delatte dateren van 1957-1962.

De zuidzijde behoudt het oorspronkelijk uitzicht van kleine burgerwoningen uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Voor meer informatie over de beluiken in deze buurt en straat verwijs ik graag naar thema Beluiken op deze site’

                                                                                                                                                                                                                             58 foto's

 

De Vreese beluik

In 1848 werd het De Vreese beluik gebouwd. Het reikte van de Blandijnberg tot aan de Rozier. Het beluik werd afgebroken in 1935 om de boekentoren te kunnen bouwen. De toren was klaar bij het uitbreken van wereldoorlog II en werd in gebruik genomen als bibliotheek in 1942.
De ingang v/h beluik op de Blandijnberg was afgezet met paaltjes.
Van lopend water uit de kraan was toen nog geen sprake. Men moest naar een gemeenschappelijke waterput op het plein. Hier op de Blandijnberg lag het waterpeil heel diep. Zeker 42 meter moest men de diepte in om aan het grondwater te komen. Hierdoor werden er bij de huizen zelf weinig waterputten getrokken. De kinderen hadden als taak water te halen bij de gemeenschappelijke waterpomp. Rijkere gezinnen lieten het water komen door een waterdrager. Deze had voorrang bij de waterput omdat het zijn beroep was. 
Voor het gehele De Vreese beluik waren 16 openbare toiletten beschikbaar. Dit betekende dat ongeveer 350 mensen van 16 toiletten gebruik moesten maken. Let wel dit was een luxe situatie in vergelijking met de beluiken in de Rozier of het Bataviabeluik.