Bevelandstraat

De Bevelandstraat, zijstraat van de Voormuide, in elleboogvorm afbuigend naar de Sassevaartstraat en voornamelijk bebouwd na het slopen van de oude Sasse- of Muidepoort circa 1829, gelegen tussen de bocht en de Sassevaartstraat. De linker straatzijde met sobere arbeidershuizen bevatte twee zijstegen: de Filippinestraat die terugbuigt naar de Voormuide en een doodlopend beluik.
Ze heet vroeger Sassestraat.

Filippinestraat nummer 1-15 (nummer 5-9 gesloopt) en nummer 2-18 in 1862 opgetrokken; nummer 20-32 en 17-41 dateren van 1865; het hoekhuis (nummer 34) van en het pleinbeluik zelf (nummer 36-50) kwamen in 1870 tot stand. Steegbeluik aan weerszijden afgebakend door middel van twee hardstenen paaltjes. Gekasseide stegen en plein, met in het midden van elk visueel gedeelte telkens een gemeenschappelijke toiletten in de huizenrijen ingebouwd. Beluikhuizen van twee en een halve bouwlaag, twee traveeën met repeterend schema, onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde witgekalkte of gecementeerde gevels op gepikte of gecementeerde plint.

Nummer 15-53. Tweezijdig bebouwd steegbeluik met één woning achteraan, opgetrokken in 1863-64. Gekasseide steeg met open toegang (welke een knik vormt tegenover het beluik), afgebakend door middel van hardstenen paaltje. Woningen van twee en een halve bouwlaag, twee traveeën met repeterend schema, onder zadeldak (Vlaamse pannen). Oorspronkelijk verankerde, witgekalkte bakstenen gevels op gecementeerde plint; sommige woningen later voorzien van gecementeerde gevel met schijnvoegen. Kolenbakken onder de vensters.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Mijn dank aan Lut Laureys voor de hedendaagse foto’s

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200251597674629&type=3