Michael Lustigmonument  Daniel Dutrieux   Parkje Lindelei

Op 8 mei 1998 schonk de joodse gemeenschap dit gedenkteken aan de stad Gent (mits minimale bijdrage in de kosten). Het bevindt zich in het parkje naast de Leie. Men herdenkt er de joodse rabbijn Michael Lustig en de Gentse slachtoffers van de holocaust.

De kunstenaar, Daniel Dutrieux, koos hier voor de opstelling van een aantal elementen, die samen het gedenkteken vormen. Centraal ligt een tegelvloer in zwarte graniet uit Zimbabwe in de vorm van de schaduw van een boom, op het uiteinde van de stam van deze schaduwboom werd een echte boom, namelijk een hemelboom (ailanthus altissima), geplant. Op de tegelvloer ligt een roodkoperen tol van 2m diameter op haar zij. Het Atelier d'Art produceerde haar. In de vloer werden lijnen aangebracht die suggereren dat ze door het draaien van de tol veroorzaakt werden. Op het uiteinde van de tegelvloer achter de tol werd nog een davidsster afgebeeld.

Daarnaast zijn er nog 3 Belgische blauwe hardstenen kubussen opgesteld in het verlengde van de schaduwboom. Op de kubus het dichtste bij de boom ligt een granieten afdekplaat, waarin bovenaan een Hebreeuwse tekst gebeiteld werd, die eronder in vertaling als volgt luidt : "DAAROM WEEN IK, / UIT MIJN OGEN STROMEN / TRANEN . . . / KLAAGLIEDEREN 1:16". Op de vier zijden van de kubus werden bovenaan smalle stalen naamplaten bevestigd. Op het centrale paneel leest men bovenaan : "MONUMENT MICHAEL LUSTIG / TER NAGEDACHTENIS VAN / DE GENTSE SLACHTOFFERS VAN DE HOLOCAUST".
Het Michaël Lustig Monument is het Gentse Holocaustgedenkteken waar sinds 1999  de Gentenaren samen met de  Joodse Gemeenschap,  ook dit jaar,  de Kristallnacht herdenkt.

Michael Lustig werd op een steenworp hiervandaan gedeporteerd. De 'dreidel', Jiddisch voor tol, is een populair speelgoed tijdens de Joodse feestdag Hanukkah.

Het Michaël Lustig Monument is het Gentse Holocaustgedenkteken waar sinds 1999  de Gentenaren samen met de  Joodse Gemeenschap,  ook dit jaar,  de Kristallnacht herdenkt.