.
Prinsenhof
Vrij smalle straat aanvangend bij het Gewad en afgezet met bepleisterde lijstgevels. Deze straat wordt breder na een lichte bocht tot het Prinsenhofplein. Het huidige straattracé is min of meer terug te voeren tot de 14de of 16de eeuw, namelijk tot de toegangsweg vanaf de poort bij het Gewad en het voorplein van een groot omwald kasteel dat vanaf 1500, jaar waarin Karel V in het slot geboren werd, met de naam "Prinsenhof" aangeduid werd.