Beluiken zesde wijk

De zesde wijk situeert zich rond de Brugse Poort. Er bevonden zich hier 47 beluiken in de volgende straten

Abrikoosstraat, Batterijstraat, Bevrijdingslaan, Boerderijstraat, Boomstraat, Brugse Steenweg, Brunelstraat, Fonteineplein, Gouden Sterstraat, Groendreef, Hamerstraat, Heershagestraat, Kettingstraat, Kokerstraat,  Korhoenstraat, Leiekaai, Noormanstraat, Peerstraat, Phoenixstraat, Reinaertstraat, Scheringstraat, Schrijnwerkersstraat, Sikkelstraat, Strodekkersstraat, Ziniastraat, Zwaluwstraat.

 

Abrikoosstraat

Batterijstraat

Bevrijdingslaan

Boerenhof

 

Boerderijstraat. Voorheen Peterseliestraat

 

Boomstraat

 

Brugse Steenweg

 

Brunelstraat.    't Begijnhoveken

Op de plaats waar vroeger twee cités en een complex met garageboxen stonden, ligt nu het Acaciapark, een park dat meteen aande Rode Loper grenst. In en rond het park bouwde een maatschappij voor sociale huisvesting 40 sociale huurappartementen.

Drie bomengroepen beklemtonen de toegangen tot het park. Twee kasseistroken vertrekken vanuit de Kastanjestraat in de richting van de nieuwe woningen. Ze verwijzen naar de vroegere beluikstraatjes op deze plek: de Sikkelstraat en de Brunelstraat.

De aanleg van het Acaciapark is een deelproject van het stadsvernieuwingsproject Zuurstof voor de Brugse Poort. Met het park kreeg de Brugse Poort er een speel- en ontmoetingsplek bij. Tegelijk kwam er wat groene en open ruimte bij in de dichtbevolkte wijk.

Bewoners van de aanpalende Hulstboomstraat en Acaciastraat kregen de kans om hun tuin uit te breiden tot aan het Acaciapark. 

 

Fonteineplein

 

Gouden Sterstraat

 

Groendreef     Cité Blondeel of de rode cité

 

Hamerstraat,    ’t papieren Edeldom

 

Heershagestraat     Beluik Stevens

 

Kerkstraat                                                                                                                                  de Madeleine Schauvliegestraat ,  Nu de Alois Jooststraat en verder de Frisstraat

De kerkstraat met haar vele cité’s had op een bepaald moment een zeer slechte naam. Van een onguur persoon werd wel eens gezegd, “’t es ter ienen van de Kirkstroate”.

 

Kettingstraat

 

Kokerstraat

 

Korhoenstraat

 

Leiekaai

 

Meibloemstraat

 

Napoleon de Stansbergstraat

 

Noormanstraat

 

Peerstraat   Hof van Barmhargtigheid

 

Phoenixstraat

 

Reinaertstraat

 

Zinniastraat