Karperstraat   

Nr. 30-74 vormen een tweezijdig bebouwd steegbeluik z.g. "cité Muyncke", met toegang op straatbreedte afgezet door vier grenspaaltjes.  Bakstenen enkelhuizen van twee trav. en twee en een halve bouwl. vlg. spiegelbeeldschema, onder zadeldaken (mechanische pannen), vlg. archiefstukken daterend van 1888.

Aangelegd in 1884 op de Heirniswijk van Forelstraat tot de Vlaamsekaai. Vanaf Tarbotstraat tot Vlaamsekaai hoofdzakelijk bebouwd met kleine burgerhuizen, heden dienst doend als arbeiderswoningen, opgetrokken in reeksen van 1895 tot 1897 in opdracht van de Gentsche Naamlooze Bouwmaatschappij naar ontwerp van architect J.G. Semey. Voorts vooral rijhuizen van twee of twee en een halve bouwlaag, met twee traveeën uit het laatste kwart van de 19de eeuw;

Aan de kant met pare nummers komen drie steegbeluiken voor met toegang op straatbreedte. Het tweede steegbeluik (nummer 76-116) is driezijdig bebouwd en dateert van 1892, het derde (nummer 120-150) is tweezijdig bebouwd en dateert van 1888.

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Mijn dank aan Lut Laureys voor de hedendaagse foto’s

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200251597674629&type=3