Standbeeld dr Guislain

Standbeeld van Joseph Guislain (1797-1860), onthuld in 1887 in Gent, van de hand van kunstenaar Albert Hambresin en gegoten door de Compagnie des bronzes. Het standbeeld bevindt zich in Gent, aan het begin van de Begijnhoflaan. Gent was de geboorte- en sterfplaats van Guislain, en de plek waar hij zijn hele leven werkte.
Het bronzen beeld stelt de Gentse hoogleraar en psychiater Joseph Guislain voor. Guislain werd vooral bekend als de Belgische grondlegger van een behandelingsleer voor geestesziektes die op medisch-wetenschappelijke concepten was gebaseerd. De arts ijverde daarbij voor een humane behandeling. Hij richtte in Gent de eerste moderne therapeutische kliniek voor geesteszieken op.
In het standbeeld van Guislain wordt het levenswerk van de psychiater verbeeld door gebroken boeien en kettingen en door een stapeltje lijvige publicaties aan zijn voeten en in zijn linkerhand. De toga die de bronzen figuur om de schouders draagt, verwijst naar Guislains hoogleraarschap aan de Universiteit van Gent.
Het opschrift in gouden letters op de sokkel luidt: Joseph Guislain, 1797-1860

Het standbeeld op de hoge stenen sokkel is van de hand van Albert Hambresin, een beeldhouwer die vooral buiten de Belgische grenzen roem oogstte. Hambresin, die ook de beelden op het Paleis van Laken creëerde, wou de academische stijl van zijn tijd vernieuwen door het innerlijke van zijn personages weer te geven. Guislains menselijk omgaan met geesteszieken verbeeldde Hambursin door aan het beeld een goedmoedige uitdrukking te geven, terwijl de pose met uitgestoken arm een dynamische bevlogenheid suggereert.

In 1885 opperde Dr. Ingels, een oudleerling van Guislain om een standbeeld voor de overleden ‘vader van de Belgische psychiatrie’ op te richten. Na de plotse dood van Ingels nam de Société de Médecine mentale, die al eerder haar enthousiasme had betuigd, het plan over en stond in voor de uitvoering ervan. Op 10 juli 1887 vond in het kader van de Gentse feesten de feestelijke onthulling van het standbeeld plaats. Op de tribune konden de drommen toeschouwers tal van hoogwaardigheidsbekleders bespeuren, zoals de burgemeester Lippens, de voorzitter van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde en een aantal gerenommeerde artsen uit Groot-Brittannië en Denemarken. De minister van Justitie werd vertegenwoordigd door zijn algemeen directeur. Er werden vijf speeches gehouden, de stadsharmonie nam het muzikale luik voor haar rekening.