De Vooruit

Dat S.M. Vooruit aanwezig was op de wereldtentoonstelling 1913 in Gent mag als bijzonder worden aangemerkt. Een wereldtentoonstelling was nu eenmaal het summum van het internationaal kapitalistisch systeem. Edoch, de algehele visie van de coöperatieve Vooruit op de wereldtentoonstelling was toch overwegend positief en ze wilden dan ook aan zoveel mogelijk leden de kans bieden om de tentoonstelling te bezichtigen.

Met de “Stand van Vooruit” wilde de coöperatieve, op enkele vierkante meter, de veelzijdigheid van haar activiteiten en het succes dat ze erbij oogstte aan de bezoekers van de wereldtentoonstelling duidelijk maken.
De kostprijs voor een abonnement aan volledige prijs bedroeg 20 frank. Voor de leden van de deelnemende maatschappijen was er een reductie van 50% voorzien.
Met de “Stand van Vooruit” wilde de coöperatieve, op enkele vierkante meter, de veelzijdigheid van haar activiteiten en het succes dat ze erbij oogstte aan de bezoekers van de wereldtentoonstelling duidelijk maken.

Het paviljoen was zeer gunstig gelegen aan het begin (of uiteinde, afhankelijk van waar je kwam natuurlijk) van de nieuw aangelegde Avenue de Belvédere. Het gebouwtje lag naast de grote vijver, recht tegenover de spectaculaire waterchute.
De ingang werd gevormd door twee grote boogvormige elementen die rijkelijk waren versierd.
Dé publiekstrekker was zonder twijfel Vooruit’s Triomfbier dat werd geschonken in eigen Vooruit-glazen. Dit bier was speciaal naar aanleiding van de wereldtentoonstelling gebrouwen. Het was volgens Vooruit een eerste klas fijn en zwaar bier dat de concurrentie met de Duitse bieren moest aangaan.
Na het tegenovergelegen burgerhuis, viel ook het paviljoen van Vooruit, net voor de eindstreep van de wereldtentoonstelling, nog ten prooi aan de vlammenzee. Op dinsdag 29 oktober 1913 rond 2 uur ‘s nachts was in het Duitse bierhuis Hoog-Beieren vuur ontstaan. Ondanks de veiligheidsafstand die er lag tussen de verschillende paviljoenen, kon het vuur overslaan naar het gebouw van Vooruit. De keuken en bakkerij, die het dichtst bij Hoog-Beieren lagen, werden het ergst aangetast. 

 

Ter gelegenheid van de Expo werd er ook een postkaartenreeks uitgegeven die ik hier toevoeg.