Abrahamstraat

Is ook beschreven bij de straten A voor het beeld van de huizen.

De Abrahamstraat heette vroeger Ser Symoenstraate. De huidige benaming werd ontleend aan een gevelbeeld van de aartsvader Abraham, hier in de straat aangebracht in 1562 en thans verdwenen. Zeer oud straattracé leidend van Prinsenhof naar de Bonifantenstraat, parallel met de Burgstraat. Het straatbeeld wordt gedomineerd door de interessante gevels van de zogenaamde “Berg van Barmhartigheid”. Verder zie je in de straat kleinschalige bebouwing met enkele goed bewaarde 17de- en 18de-eeuwse gevels en een gevarieerde bepleisterde 19de-eeuwse gevelwand waarachter in vele gevallen duidelijk oudere kernen schuilgaan.