Bomastraat

Rechte straat tussen Nieuwland en Ham, afgelijnd in 1901 en verkaveld volgens de plannen van V. Compijn in 1903, 1904 en 1907.

De linker straatwand wordt haast volledig bepaald door de elektriciteitscentrale (nummer 11), bijhorende woningen en elektriciteitskabine in zakelijke baksteenstijl naar ontwerp van architect De Bondt (nummers 13 tot 33). Aansluitend stapelhuis (nummer 35) met gecementeerde voorgevel met typische topgevel en gebogen vensteropeningen. De rechter straatzijde bij het begin van de straat is ingenomen door industriële gebouwen in sobere baksteenarchitectuur. Overigens kleinschalige bebouwing uit vroeg 20ste eeuw met enkele neoclassicistisch getinte enkelhuizen (nummers 2, 4, 20, 39, 41) met typische wit bepleisterde parementen verrijkt met imitatiebanden, drie bouwlagen van twee of drie traveeën en zadeldak. Omlijste vensters, versierde borstweringen en aflijnende kroonlijst.

De bakstenen gevels worden voornamelijk gemarkeerd door een houten erker op de bel-etage (nummers 47, 58, 60) en variërende vensteropeningen. Nummer 47 met twee bouwlagen is gemarkeerd door een breed linker zijrisaliet met bekronende puntgevel, horizontale platte banden, tweekleurige booglijsten rond de rondboogvensters en faïencetegels in de verdiepte borstweringen. Nummer 52 vertoont een parement van geglazuurde baksteen verrijkt met kleurige geblokte motieven en een tegelfries in het zijrisaliet.

Zowel de gemeenteraad van de Stad Gent als de huidige eigenaar, Intercommunale Imewo, zijn het unaniem eens over de aan- en verkoop van de site Bomastraat. Op het ogenblik dat de site wordt verlaten, zal het zuidelijke deel aan vzw Onderwijspatrimonium Bisdom Gent worden doorverkocht, die er een scholencomplex zal bouwen.

De site Bomastraat ligt in de Gentse 19e eeuwse wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham en biedt gezien haar strategische ligging heel wat potentieel. De wijk kent een stijgende bevolkingsdichtheid en een groot tekort aan groene publieke ruimte. De Hamwijk bestaat uit gesloten bouwblokken, het weinige openbare woongroen is klein in oppervlakte en wordt vooral gebruikt door directe omwonenden.

De site Bomastraat vormt een belangrijke opportuniteit voor de Stad Gent om een aantal belangrijke doelstellingen, zowel op wijk- als op stadsniveau te realiseren. De site is van groot belang om de leefbaarheid van de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham te verbeteren. De realisatie van een scholencomplex zal dankzij het gedeeld ruimtegebruik een verhoging van de sport- en buurtruimte creëren. Net zoals de realisatie van het wijkpark dat voor meer publiek groen zal zorgen in de wijk.’

Buurtpark, onderwijs en gedeeld gebruik

Op basis van de geldende groennormen is er een tekort van meer dan 5 hectare aan wijkpark. Binnen de wijk is op korte tot middellange termijn geen andere site die de realisatie van een wijkpark toelaat. Met de aankoop van de site Bomastraat wil de Stad Gent een wijkpark van minstens 1 hectare realiseren. Ook de vraag naar bijkomende buurtondersteunende functies is prangend. De wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham is na Rabot-Blaisantvest en Macharius-Heirnis de derde dichtstbevolkte wijk in Gent. Bovendien nemen de bevolkingsdichtheid en de bebouwing in de wijk toe, want door geplande private ontwikkelingen worden er de komende jaren een 1.000-tal extra wooneenheden voorzien. De Stad Gent wil in deze buurt dan ook ruimte voorzien voor jeugdorganisaties, sport- en ontspanningsruimte voor de buurt en haar vele verenigingen.

Naast een wijkpark zal op de site ook een scholencomplex gerealiseerd worden. De stad Gent zal hiervoor het zuidelijke deel van de site doorverkopen aan vzw Onderwijspatrimonium Bisdom Gent, die op haar beurt een zakelijk recht zal verlenen aan 2 schoolbesturen om met subsidies van het Agentschap Infrastructuur een scholencomplex te bouwen, rekening houdend met een maximaal gedeeld gebruik voor de buurt. Zo zal er bijvoorbeeld een sporthal komen die opengesteld wordt, na de schooluren. Omtrent de doorverkoop werd reeds een overeenkomst uitgewerkt tussen de stad Gent en vzw Onderwijspatrimonium Bisdom Gent, die bijkomend ook een ruil omvat van het schoolgebouw aanpalend aan het Baudelohof. Dat gebouw zal dus in de toekomst overgedragen worden aan het patrimonium van het Stedelijk Onderwijs.

Twee Gentse schoolbesturen kregen in 2017 van de Vlaamse Regering de toezegging van een DBFM financiering ter waarde van ongeveer 52 miljoen euro voor scholenbouw. Het Bisdom is eigenaar van hun huidige gebouwen en zocht samen met de Stad Gent naar een locatie om een nieuwbouwproject te realiseren. Geen evidente klus in een volgebouwde stad. Maar ik ben bijzonder tevreden dat dit gelukt is. En zeer blij met de unieke win-win die hier gerealiseerd kan worden.’

 

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

 

8913 Artikel Tekst 21624 1 10 20180730
PDF – 788,3 KB 289 downloads

Leuk artikel over de vier onderstations electriciteit in Gent