Afrikalaan

De omgeving Afrikalaan ligt op de grens tussen stad en haven en wordt doorsneden door water-, spoorweg- en weginfrastuctuur. Het gebied herbergt een veelheid aan functies (werken, wonen, winkelen, recreatie, …).
De toekomstige Verapazbrug zal de Muidelaan over het water heen met de Afrikalaan verbinden. Als de brug klaar is, zal de kleine stadsring via de Afrikalaan naar de Dampoort lopen. Hierdoor verandert de verkeerssituatie aan Dok Noord, Stapelplein en Dok Zuid. Ook de R4 wordt vlotter bereikbaar. Als alles volgens planning loopt, starten de werken in het najaar van 2020. AWV werkt in dit project samen met stad Gent, De Lijn, Farys en De Vlaamse Waterweg.
Het project bestaat uit de bouw van de nieuwe brug en de heraanleg van de Muidelaan en de Afrikalaan, waar de brug op de bestaande wegen aansluitLangs beide kanten van de brug komen er zones voor groen en recreatie.

In de Lubeckstraat is voorlopig de verblijfplaats van de illegale Roma's ingericht.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Z 20170516 PU Afrikalaan Verkennend Ruimtelijk Onderzoek Bedrijven
PDF – 5,3 MB 375 downloads

Interessante folder over de geplande werkzaamheden op Afrikalaan en Verapazbrug