Lieven bauwensplein

Het Lieven Bauwensplein is net als het François Laurentplein aangelegd in 1884 na de overwelving van de Nederschelde tussen de Brabantdam en het Geeraard de Duivelsteen. Het plein werd genoemd naar Lieven Bauwens (1769-1822), een belangrijk Gents industrieel die in 1798 er in slaagde een mechanisch spingetouw, de Mule Jenny, uit Engeland te smokkelen, die aan de basis zal liggen van de industriële omwenteling in Vlaanderen en uitbouw van Gent als belangrijk centrum van textielnijverheid.