Het Caermersklooster

Het Caermersklooster ligt in het Gentse Patershol. Die wijk is vandaag de dag bekend voor de vele restaurants die achter de historische gevels schuilen. Dat stadsbeeld dateert maar van het einde van de 20ste eeuw. In de 12de eeuw bevolkten vooral ambachtslieden zoals schoenmakers ('corduwaniers') deze wijk. Later bouwden advocaten en magistraten hier hun mooie burgerhuizen. Voor hun werk moesten zij immers vaak in het Gravensteen zijn: dat was tot de 18de eeuw de zetel van verschillende bestuursorganen. Tijdens de industriële revolutie verarmde de wijk tot een arbeidersbuurt in de schaduw van de textielfabrieken. Dat veranderde in de tachtiger jaren met uitgebreide renovatiewerzaamheden, waardoor het huidige typische beeld van de oude stadswijk ontstond.
Van klooster naar tentoonstellingsruimte
In 1881 kocht de Stad Gent de kloosterkerk en gebruikte ze achtereenvolgens als archeologisch museum, museum voor volkskunde en bergplaats voor operadecors. Na de aankoop van de rest van het kloostercomplex door de Provincie ruilde de Stad in 1981 de kerk voor de tweede pandhof en de sacristie. In 1998 stelde het provinciebestuur de kerk open voor het publiek als de tentoonstellingsruimte Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster.
De toekomst: een nieuw platform voor beeldende kunst in Gent
Sinds 1 januari 2018 is het Caermersklooster overgeheveld van de Provincie Oost-Vlaanderen naar de Stad Gent. De Stad wil het historische klooster in de toekomst inzetten als nieuwe ontwikkelings- en presentatieplek voor beeldende kunsten en is op zoek naar een partner voor de artistieke exploitatie de komende vier jaar. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot en met 5 maart 2018. Lees alle informatie en de volledige oproep op stad.gent/caermersklooster.

De tijd dat de karmelieten door het klooster schuifelden is allang voorbij!

                                                                                                                                                                      90 foto's