Molenaarsstraat

Brede, rechte straat vanouds met een lichte bocht op het einde leidend van de Academiebrug nabij het augustijnenklooster tot de stadsvesten aan de Vogelenzang. In het eerste straatgedeelte tof de Kriekerij bleven heel wat trap- en andere topgevels uit de 17de en de 18de eeuw bewaard. Voorts komen enkele verbouwde oude kernen voor, onder meer nummer 4; verder voornamelijk in reeksen opgetrokken 19de-eeuwse rijhuizen met eenvoudig versierde en bepleisterde lijstgevels (nummer 16, 18, 59, 61, 63, 75, 77, 79). In 1881 werden een aantal verbindingsstraten getrokken naar de Kolveniersgang welke bebouwd werden met identieke arbeidershuizen. Nabij Vogelenzang werden sinds begin 19de eeuw fabrieksgebouwen opgetrokken, onder meer de katoenfilature de Hemptinne. Op de hoek van de Kriekerij werd in de 13de eeuw de abdij "Terhaegen" opgericht en verder strekten zich later de hovingen uit van het victorienenklooster van de Groene Briel, beide later samen gevoegd tot het huidige klooster met schoolgebouwen en ziekenhuis van de zusters van Liefde; de hoofdzakelijk neogotische bakstenen vleugels beslaan thans bijna de hele straatkant. Ter hoogte van de gedempte en heden beplante vesten op de Vogelenzang eindigt de Molenaarsstraat op een reeks arbeidershuizen van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag met veelal aangepaste gevels.

 

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

 

Zusters van Liefde. Molenaarsstraat

Voormalige abdij van Terhaegen, heden klooster van de zusters van Liefde, Sint-Vincentiuskliniek en -school, Sint-Benedictusschool en -instituut, Sint-Jozef & Sint-Anna.

Complexe gebouwen geschikt rondom verscheidene grote en kleinere tuinen en begrensd door de oostkant van de Molenaarsstraat, de kliniek van de Helige Familie (Groene Briel), het Sint-Vincentiusplein, de Sint-Margrietstraat en de Kriekerij. Cisterciënzerinnenabdij van de Heilige Maagd Maria, ook zo geheten "Terhaegen", opgericht begin 13e eeuw te Zuytdorp bij Axel. Klooster eind 16de eeuw verwoest door de calvinisten. Zusters vluchten naar Gent. Aankoop in 1606 van een terrein op de Vogelenzang nabij de Lieve voor de opbouw van een nieuw klooster. Begrensd door de Kriekerij (zuiden), het Augustijnenvaardeken en de kapel van de gilde der meesterkleermakers (oosten), en de abdij van de Groene Briel (noorden). Kapel gesitueerd aan de Molenaarsstraat klaar in 1614, klooster voltooid in 1636. Bestaande uit een aantal panden gerangschikt rondom een rechthoekig en een vierkante kloosterhof.

Van deze gebouwen rest een vleugel van twee bouwlagen van 1631 en aangepast begin 19de eeuw gesitueerd aan de Kriekerij. Straatgevel: verankerde en grotendeels beschilderde bakstenen lijstgevel van acht traveeën met zadeldak (leien en pannen); links sporen van oude muuropeningen, namelijk gekoppelde rollaagjes boven resten van zandstenen dorpels. Linkerzijgevel van drie traveeën, verankerde bakstenen lijstgevel met recente muuropeningen en plint van Doornikse steen.

Begin 19de eeuw aankoop van de aangrenzende gronden en kloostergebouwen van het in 1797 afgeschafte victorienenklooster van de Groene Briel. In 1372 oprichting van een victorienenklooster aan de noordkant van het huidige Sint-Vincentiusplein, voorheen Fabriekplaats, met kerk gewijd aan de Heilige Margaretha. Klooster herbouwd begin 17de eeuw. Na afschaffing van het klooster, oprichting van twee katoenfabrieken op dezelfde plaats. Oude kloostergebouwen van de abdij van Terhaegen eind 19de eeuw door de zusters van Liefde vervangen door nieuwe in een sobere neogotische baksteenstijl. Nieuwe kapel op de plaats van de oude opgetrokken in 1897-1899 naar ontwerp van E. Van Hoecke-Peeters. Refter met keuken, noviciaat en ziekenhuis aan de Molenaarsstraat opgericht in 1885-1900. Grootste uitbreidingen in 20ste eeuw: rond 1929 onder meer Sint-Vincentiuskliniek en schoolgebouwen (Sint-Margrietstraat). Voorts aanpassingen en nieuwe gebouwen van rond 1950-1955 naar ontwerp van architect G. De Braekeleir. Vernieuwing van ziekenhuisgebouwen in 1965.