Minnemeers

Deze korte straat, in het verlengde van de Goudstraat, ombuigend naar de Leie toe, begint net over de Minnemeersgracht en Meerminbrugje (Tovenaresbrugje), beide verdwenen, ter hoogte van de ingang van de Artevelde hogeschool.
De Minnemeers werd in de 18de tot 20ste eeuw overwegend Peerdenmeers of Peerdenkerkhof genoemd. Slachtafval van paarden werd in het water gegooid. Dat alles vormde een mooi geheel met kuipen en andere vaten die er gevuld werden met drek. Vermoedelijk werden de paarden ter plaatse geslacht en werd er ook slachtafval begraven.
De vele bedrijfjes aan de Oudevest hadden via brugjes over de Minnemeersgracht toegang tot de meers. Een groot gedeelte ervan werd in de loop van de 19de eeuw opgeslorpt in de katoenspinnerij Desmet-Guéquier waarin het Museum over Industrie, Arbeid en Textiel (MIAT) nu gevestigd is.

De oude Minnemeersbrug was tot kort na 1900 dicht bij de villa-achtige woning aan de Leieoever gelegen in het verlengde van de Goudstraat (vroeger Minnestraat). Al deze namen zijn uiteraard afgeleid van de fameuze meermin die eertijds deze plek onveilig zou gemaakt hebben.
Aan de voet van de brug was er een klein bouwblokje met o.a. een wachthuisje voor de brugwachter. Verderop werd de straat aangelegd bovenop de Minnemeers, een strook grond die altijd onbebouwde stadseigendom bleef. De brede straat refereert in feite nog naar de stadsversterking, een aarden wal, die er kort na de inlijving van het gebied bij de stad in 1213 aangelegd werd.

Het MIAT is gevestigd in een oud fabriekspand aan het Minnemeers waar vroeger textiel vervaardigd werd. De laatste eigenaar, UCO (Union Cotonnière), sloot er zijn activiteiten in de jaren zeventig af om te verhuizen naar een nieuwer complex. Het waardevolle gebouw begon te verkommeren maar werd gelukkig in de jaren tachtig verkocht en van de ondergang gered, waarna men er met de opbouw van het huidige museum begon.

https://thomasverheye.wordpress.com/portfolio/stedenbouw-en-ruimtelijke-planning/regionaal-strategisch-project-leievallei-rivierpark-tuin-van-gent/

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Prachtige beschrijving vanuit website Waterwijk

http://www.waterwijk.be/huizen-in-de-waterwijk/minnemeers/

Voor meer info over MIAT klik op         https://www.industriemuseum.be/nl