Abeelstraat

De Abeelstraat is een dwarsstraat tussen de Brabantdam en de Keizer Karelstraat, lopend tot de Apostelhuizen.
Rond 1881 werd deze verbreed en recht getrokken. De straat is bebouwd met kleine burgerhuizen van twee traveeën en twee of twee en een halve bouwlaag met eenvoudige bepleisterde lijstgevels uit de late 19de en vroege 20ste eeuw

Stukje uit “Aardrijks – geschiedkundige beschrijving der stad Gend voor de jeugd.”door P. Jonglas uit 1834 vermeldt:

“ Op den Brabantdam, heeft men de katoenfabriek van de Heer Poelman. Verderop, de kerk voor de Gereformeerden en Engelschen. Deze Kerk diende reeds in de 14e eeuw tot eene kapel voor de Volders, welke hun hospitaal in de Abeelstraat hadden, daarna werd dezelve, in het jaat 1590, aan de Paters Capucijnen afgestaan, die er hun Klooster stichtten, en in 1794 opgeheven werden. De gebouwen van dit klooster dienen thans tot militaire – magazijnen, en een gedeelte van hetzelve is tot eene kostelooze school ingerigt.” 

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent