Coliseum Zuid  -  Urbiscomplex

Het Urbiscomplex is een multifunctioneel complex in de Belgische stad Gent. Het huisvest het winkelcentrum Shopping Center Zuid, in de Gentse buurt Zuid. Daarnaast heeft het ook een ondergrondse parkeerruimte, kantoorruimtes en appartementen. Het huisvest ook het provinciaal administratief centrum. Het complex beslaat de hele blok tussen het Woodrow Wilsonplein, de Kuiperskaai en de Oudescheldestraat.
De locatie lag eeuwenlang in het onbebouwde gebied van de Muinkmeersen, waar de Muinkschelde en de Oude Schelde weer samenvloeiden. Halverwege de 19de eeuw werd net ten zuiden het belangrijkste station van Gent opgetrokken, het station Gent-Zuid, waardoor de buurt zich nu sterk ontwikkelde. De Oude Schelde werd gedempt. In de buurt van het stations openden verschillende restaurants en hotels.
Begin 20ste eeuw opende elders in de stad het station Gent-Sint-Pieters en uiteindelijk verdween het Zuidstation. Toch bleef de buurt een belangrijke toegangspoort tot de stad. Het bleef een belangrijke uitgangsbuurt tot in de tweede helft van de 20ste eeuw. In de huizenblok aan het Woodrow Wilsonplein en de Kuiperskaai waren onder meer cinema Select, Century en Capitole ingericht. Aan de Kuiperskaai bevond zich het Coliseum of voormalige feestzaal Grand Palais Valentino, een eind-19de-eeuws gebouw dat in 1911 was herbouwd in art nouveaustijl door Geo Henderick. Het was jarenlang de publiekstrekker van de buurt. In de laatste decennia van de eeuw verplaatste de studentenbuurt zich naar de buurt van de Overpoortstraat.
Uiteindelijk kwamen er plannen hier een nieuw gebouwencomplex op te trekken. Het hele huizenblok en de oude gebouwen werden gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe Urbiscomplex, dat hier van 1991 tot 1994 werd opgetrokken.
Het was een spektakelzaal dat een o.a varieté stukken bracht en een hevige concurentiestrijd voerde met het wintercircus in de onmiddellijke omgeving over het water. Er waren naar verluidt 3.000 zitplaatsen. Vanaf 1921 werd het Coliseum genoemd en nog later Scala. Er woede in de jaren dertig een brand en sindsdien takelde het gebouw af. Het heeft nog tot in de jaren zeventig dienst gedaan als bokstempel en er grepen ook nog sporadisch enkele rockoptredens plaats. Andere gescande(interieur) foto’s zend ik vanavond naar de redactie.
Er is in de jaren tachtig van de vorige eeuw een hevige strijd gevoerd om dit unieke art-nouveau gebouw te beschermen, restaureren en vooral redden van de ondergang. Niets mocht baten. Het ging in 1991 tegen de vlakte en als zeer magere troost werden de gietijzeren spanten gerecupereerd en geïntegreerd in het spuug-lelijke Ceausescu-winkelcentrum aan het Zuid.