Karperstraat

Aangelegd in 1884 op de Heirniswijk van Forelstraat tot de Vlaamsekaai. In het begin werd deze straat de Karpelstraat genoemd ( Rue de la Carpe).In 1884 vroeg Jules Alsberge de toelating om de Karperstraat en de Snoekstraat te openen tussen de toenmalige Toekomststraat (Forelstraat) en het jaagpad langs de Nederschelde., doch enkel het deel tussen Forelstraat en Tinkstraat. In 1886 wordt het deel van de Tinkstraat tot Scheldelaan (Vlaamsekaai) goedgekeurd en aangelegd.
Vanaf Tarbotstraat tot Vlaamsekaai hoofdzakelijk bebouwd met kleine burgerhuizen, heden dienst doend als arbeiderswoningen, opgetrokken in reeksen van 1895 tot 1897 in opdracht van de Gentsche Naamlooze Bouwmaatschappij naar ontwerp van architect J.G. Semey. Aansluitend bij de typische baksteenbouw met eclectische inslag van dezelfde maatschappij en architect die ook het karakter van de aangrenzende straten bepaalt.
Aan de kant met pare nummers komen drie steegbeluiken voor met toegang op straatbreedte. Het tweede steegbeluik is driezijdig bebouwd en dateert van 1892, het derde is tweezijdig bebouwd en dateert van 1888. Beide beluiken vertonen arbeidershuizen met wit bepleisterde lijstgevels van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag met repeterend schema.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent