Stadspoorten

Gent kende in de loop der eeuwen verschillende omwallingen, waarin stadspoorten werden opgenomen. De poorten zijn nu verdwenen. De namen van de poorten zijn nog bewaard in straatnamen en de namen van kruispunten en buurten.

                                                                                                                                                                                                                 171foto's

 

Stadspoorten van de eerste omwalling 

In de 12de en 13de eeuw was het historisch centrum van Gent omsloten door een eerste verdedigingsgordel van natuurlijke en gegraven waterlopen. De Schelde en de Leie werden verder aangevuld met de gegraven Ottogracht, de Houtlei en de Ketelvest. De hele omwalling werd door 6 stadspoorten versterkt.

 

Brabantpoort of Braempoort
Dit was een zuidoostelijke toegangspoort die lag op de huidige Brabantdam en verdween in 1779.

Ketelpoort.

Dit was een zuidwestelijke toegangspoort, gelegen aan de Ketelvest. De poort werd gesloopt in 1777-1780.

Torenpoort of Turrepoort
Dit was een westelijke toegangspoort gelegen aan de Houtlei, nu de Oude Houtlei. De poort was een dubbele poort, met een brug over de Houtlei. De binnenpoort verdween al in 1563, de buitenpoort in 1841. In de buurt ligt nu nog deTurrepoortsteeg. De poort werd ook wel “Porta Trunchi”(Drongenpoort) of “Porta Turitana”(Torhoutpoort) genoemd.

Zandpoort of Zottepoort
Ook een poort langs de Houtlei

Posteernepoort of Bestormpoort
Ook een poort langs de Houtlei

Sint-Jorispoort
In de buurt liggen nu de Sint-Joriskaai en de Sint-Jorisbrug. De poort werd in 1577 gesloopt.

Stadspoorten van de tweede omwalling 

De stad groeide verder en nieuwe buitenwijken werden bij de stad gevoegd in de loop van de 13de eeuw. De volgende jaren werden dit nieuwe grondgebied door nieuwe vestingen beschermd. Deze vormden geen ononderbroken omheining, maar maakten soms ook gebruik van de drassige landen rond de stad. De plaats van deze vroegere omwalling wordt nu op veel plaatsen ingenomen door de Gentse stadsring R40. In die 13de-eeuwse omwalling werden op de toegangswegen nieuwe stadspoorten opgetrokken. Op de plaats van verschillende van die poorten bevinden zich nu kruispunten op de stadsring.

 

Heuverpoort, Overpoort, Heuvelpoort of Sint-Pieterspoort

Dit was een zuidelijke toegangspoort in het Sint-Pietersdorp. De poort werd gesloopt in 1827. Deze plaats ligt nu op het kruispunt van de Gentse stadsring en de Overpoortstraat.

Kortrijkse PoortPercellepoort of Petercellepoort

Dit was een zuidelijke toegangspoort op de weg naar Kortrijk. Dit is nu het kruispunt van de stadsring met de Kortrijksepoortstraat en de Petersellestraat.

Hooipoort of Steenpoort

Dit was een oostelijke poort op de Brabantdam.

Koepoort

Dit was een oostelijke dienstpoort aan de Schelde. De naam vindt men nog terug in de Koepoortkaai.

Schaapbrugpoort

Dit was een noordwestelijke poort, ter verdediging van deOudburg. De poort werd in de 16de eeuw afgebroken.

Grauwpoort

Dit was een noordwestelijke poort, ter verdediging van de Oudburg. De poort werd rond 1540 afgebroken. De Grauwpoort leeft voort als straatnaam.

Waterpoort

Dit was een noordwestelijke poort, ter verdediging van de Oudburg.

Vijfwindgatenpoort

Dit was een zuidoostelijke poort. Deze versterk verloor al in de 14de eeuw aan belang door de bouw van de Keizerpoort en werd in 1855 gesloopt.

Keizerpoort of Brusselsepoort

Een zuidoostelijke poort die de Vijfwindgatenpoort verving. Deze lag aan het uiteinde van de Brusselsepoortstraat en de Ketelvest. De poort werd in 1790 grotendeels afgebroken en van 1806 tot 1860 vervangen door een ijzeren hek.

Sint-Lievenspoort

Een zuidoostelijke poort. Dit is nu het kruispunt van de stadsring die hier Keizersvest wordt genoemd en de Sint-Lievenspoortstraat.

Brugse Poort of Walpoort

 Dit was een westelijke toegangspoort op de weg naar Brugge. Een tweede poort werd in de 16de eeuw opgetrokken. Die tweede poort werd in 1782 afgebroken, de eerste na 1860. De naam vindt men nog terug in de Brugsepoortstraat en de wijk Brugse Poort.

Muidepoort

Deze poort lag aan het noordoosten.

Hospitaalpoort of Spitaalpoort  

Oostelijke toegangspoort, richting Dendermonde, gelegen op de gronden van de Sint-Baafsabdij.

Dendermondse Poort

Tweede oostelijke toegangspoort richting Dendermonde, gelegen op de gronden van de Sint-Baafsabdij.