Sint-Pietersaalststraat

Oude buurtweg, bij collegebesluit van 1877 Sint-Pietersaalststraat genoemd en voorzien van een rooilijn in 1893. Heden rechte verbindingsstraat tussen de Kortrijksesteenweg en de Krijgslaan door het gebied zogenaamd Sint-Pieters-Aalst, tot 1796 toebehorend aan de Sint-Pietersabdij. Zeer landelijk gebleven en nog schaars bewoond, werd het gebied circa 1911 uitgekozen als plaats voor de wereldtentoonstelling van 1913, zie ook Paul de Smet de Naeyerplein. De straat met kleine kerk, klooster en school en kleinschalige bebouwing van bepleisterde en beschilderde rijhuizen uit vierde kwart 19de eeuw (ondermeer nummer 96 met fraaie sluitstenen versierd met bustes en stucfries onder de kroonlijst) aan de rechter straatzijde bleef behouden binnen de wereldtentoonstellingsterreinen. De linker straatwand werd slechts bebouwd na de verkavelingen van 1926. Het klooster en de school van de zusters der congregatie van de Heilige Vincentius ten westen van de kerk, opgericht in derde kwart 19de eeuw (mogelijk reeds in 1856) werd uitgebreid in 1899 en vernieuwd in 1966-67. Ten oosten van de kerk, in het straatgedeelte afbuigend naar de Krijgslaan komen alleenstaande huizen voor waarvan enkele opklimmen tot tweede helft 19de eeuw. Overigens overwegend bakstenen rijhuizen van het enkelhuistype met drie bouwlagen en zadeldak of plat dak, daterend van circa 1930 in een doorsnee zakelijke stijl. Enkele panden zijn gesigneerd en/of gedateerd: nummer 29-31 gedateerd 1929 naar ontwerp van architect E. Doolaeghe, Ledeberg, nummer 32-36 naar ontwerp van architect Ch. Hoge van 1936 ondermeer met art-decoletters (kunst-glasramen-glasmagazijn) en rond venster met fraai glas-in-loodtafereel; nummer 93 gesigneerd architect A.R. Janssens; nummer 110 en 114 van architect Ch. Hoge, 1932; nummer 155 gesigneerd G. Fontaine, architect; nummer 169 architect J. De Smet, entrepreneur P. Nevejans. Nummer 173 vormt de overgang naar de villa's aansluitend bij de Krijgslaan, met uitgewerkte vrijstaande rechterzijgevel met brede puntgevel onder snijdend zadeldak. Nummer 175 is een romantisch villaatje met omringende tuin afgesloten door een ijzeren art-decohek. Markant rechter dakvenster met imitatievakwerkbouw en fraai art-decoglas-in-lood.