Houtbriel

Eertijds waterweg onder meer gebruikt voor aanvoer en lossen van hout, gedempt in de 19de eeuw. Oud straattracé met enkele 18de-eeuwse woningen maar voornamelijk bezet met bepleisterde rijhuizen uit de 19de eeuw. Een gedeelte der huizen wordt sedert 1833 in gebruik genomen als kloostergebouwen door de zwarte zusters.
Briel betekent afgeperkt, omheind stuk land. De Houtbriel was vroeger een waterweg vooral bestemd voor de aan- en afvoer van hout. Aan deze houtopslagplaats was er vroeger een markt voorzien.
Na de demping was deze straat een open ruimte met bomen beplant. In de 18e eeuw verrezen de eerste gebouwen. Vandaag de dag is het een rustige straat met hier en daar nog wat karaktertrekjes uit de 19e eeuw.
Sinds 1833 was hier het klooster van de Zwarte Zusters of Augustinessen gevestigd. Zij hielden zich hoofdzakelijk bezig met de thuisverzorging van zieken. In dit klooster verbleven ook dames van welstand.
In 1360 was hun klooster in Onderbergen. Vervolgens werden zij in 1794 verdreven door de Republikeinen. Zij vonden onderdak sinds 1807 in de Rode Lijvekensstraat om in 1833 te verhuizen naar de Houtbriel.

https://thomasverheye.wordpress.com/portfolio/stedenbouw-en-ruimtelijke-planning/regionaal-strategisch-project-leievallei-rivierpark-tuin-van-gent/

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent